Mynd â llenyddiaeth plant Cymru at weddill y byd

Published
image copyrightPrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
image captionMegan Farr (canol) gyda Helgard Krause o Gyngor Llyfrau Cymru (chwith) a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones (dde)

Mae ymchwilydd o Fro Morgannwg sy'n arbenigo ym maes llenyddiaeth plant wedi derbyn ysgoloriaeth PhD i ddatblygu strategaeth i gryfhau sector cyhoeddi Cymru ar lefel ryngwladol.

Dros dair blynedd, fe fydd Megan Farr o Benarth yn ymchwilio i'r hyn sydd ei angen er mwyn "rhyngwladoli straeon i blant ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru".

Dywedodd ei bod yn "ddiolchgar am y cyfle" i gyfrannu at dwf y maes drwy ei gwaith ymchwil.

"Gyda ffocws cynyddol Llywodraeth Cymru ar dyfu'r sector creadigol yng Nghymru ac allforio diwylliant Cymru, gobeithio y bydd yr ymchwil hon yn ddefnyddiol i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt," meddai.

Mae Megan wedi "gweithio yn y diwydiant llenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru dros y chwe blynedd diwethaf, ac am flynyddoedd lawer yn Lloegr cyn hynny".

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar dair agwedd - mewnforio, allforio a chyd-gynhyrchu.

Mae'r ymchwil yn cael ei noddi gan Gyngor Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru.

"Gall stori dda deithio'r byd ac nid oes ffiniau yn perthyn iddi," meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru.

"Drwy noddi ymchwil doethur Megan Farr, y nod yw canfod pa lyfrau plant o Gymru sy'n teithio orau a pham.

"Beth yw'r themâu oesol sy'n denu darllenwyr ifanc a pha arddulliau sydd fwyaf llwyddiannus?

"Mae gan Megan dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyhoeddi rhyngwladol," ychwanegodd.

"Bydd casgliadau ei hymchwil yn ein galluogi ni i ddatblygu talent o Gymru ymhellach yn y maes pwysig yma yn ogystal â chael ein hysbrydoli gan lenyddiaeth o'r tu hwnt i'n gwlad ein hunain".

'Unigryw, cyffrous ac amserol'

Mae'r prosiect, medd yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn "unigryw... hynod gyffrous ac amserol iawn i'r sector cyhoeddi yng Nghymru gyda phwyslais o'r newydd ar weithgaredd rhyngwladol.

"Fel tîm goruchwylio, rydym yn falch iawn o'r bartneriaeth hon gyda'r Cyngor Llyfrau ac wrth ein boddau ein bod wedi denu rhywun o brofiad a sgiliau Megan i dderbyn yr ysgoloriaeth."

Cafodd manylion yr ysgoloriaeth, sy'n cynnwys ffioedd a grant blynyddol cychwynnol o £14,628, eu datgelu ar Ddiwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plant.

"Rwy'n ddiolchgar am y cyfle a ddaw yn sgil yr ysgoloriaeth hon i mi gynyddu a chydgrynhoi fy ngwybodaeth a dysgu sgiliau newydd," meddai Megan, sydd eisoes wedi dechrau ar y gwaith.

Straeon perthnasol