BBC Cymru Fyw

Oedi pellach i benderfyniad adeiladu Wylfa Newydd

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Atomfa Niwclear Wylfa Newydd
image copyrightHorizon
image captionRoedd Wylfa Newydd i fod i ddechrau cynhyrchu erbyn canol y ddegawd

Mae penderfyniad i ganiatáu adeiladu gorsaf niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn wedi ei ohirio tan 30 Medi eleni.

Bwriad gwreiddiol Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth y DU, Alok Sharma, oedd gwneud penderfyniad ar y cais erbyn 31 Mawrth.

Mae'r cais yn parhau i gael ei ystyried gan y llywodraeth er bod Horizon Nuclear Power, y cwmni tu ôl i'r datblygiad, wedi penderfynu oedi'r gwaith ar y prosiect yn Ionawr 2019.

Mewn datganiad dywedodd Mr Sharma fod y dyddiad wedi ei ymestyn er mwyn caniatáu i fwy o wybodaeth "ar effeithiau amgylcheddol a materion eraill gael eu cyflwyno a'u hystyried".

Cwmni Hitachi o Japan oedd tu ôl i'r cynllun £13bn i godi atomfa newydd am £13bn, ac fe sefydlon nhw is-gwmni o'r enw Horizon i weithredu'r prosiect.

image captionCafodd gwaith ar y safle ei oedi yn Ionawr, 2019

Yn wreiddiol roedd bwriad i greu hyd at 9,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu, a channoedd o swyddi parhaol unwaith roedd y gwaith hwnnw ar ben.

Ond oherwydd methiant i gytuno ar bris am y trydan gyda Llywodraeth y DU, penderfynodd y cwmni i beidio bwrw ymlaen am y tro.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Hitachi yn atal gwaith ar atomfa Wylfa Newydd