Catrin Fychan: Dychwelyd at actio a newid byd

  • Cyhoeddwyd
Yr actores Catrin FychanFfynhonnell y llun, Catrin Fychan

Mae'r actores Catrin Fychan yn wyneb cyfarwydd i nifer ers ei dyddiau'n chwarae rhan Gina yng nghyfres Pobol y Cwm. Ond yn 2007 rhoddodd Catrin y gorau i actio er mwyn magu ei merch a chychwyn ar yrfa newydd fel athrawes.

Gyda'i merch bellach yn y coleg mae Catrin wedi penderfynu dychwelyd at actio a bydd hi'n ymddangos ar ein sgrîn eto yn y gyfres nesaf o 35 Diwrnod.

Bu'r actores yn siarad â Cymru Fyw am yr hwyl a'r her o newid gyrfa yn ei 50au.

"'Oedd hi'n 2007 pan rhoies i'r gore i'r byd actio a dyna pryd ddechreuais i ddysgu fel athrawes ysgol gynradd.

"Mae bod yn actores llawer haws i mi o ran sefyll o flaen cynulleidfa na bod yn athrawes a sefyll o flaen rhieni - ti'n gorfod perfformio fel athrawes ond fel actor ti'n gallu cuddio tu ôl i'r cymeriad."

Newid byd

Ac roedd bod ar lawr y dosbarth yn her gwahanol iawn i Catrin, oedd wedi cychwyn chwarae rhan Gina yn syth ar ôl graddio o'r coleg: "Do'n i ddim hyd yn oed yn gallu defnyddio ffotogopiwr heb sôn am laptop! Felly 'oedd hi'n fyd hollol newydd ac yn gyfnod arall mewn bywyd.

"O'n i wedi gwahanu o 'mhartner. O'r blaen byddai naill ai un neu'r llall ohonom yn gweithio ym myd actio tra fod y llall yn gofalu ar ôl ein merch ond ar ôl gwahanu roedd rhaid newid trywydd am gyfnod achos 'oedd angen gwybod fod yna sicrwydd cyflog.

"O'n i'n hapus iawn i wneud hynny - plant sy'n dod gyntaf wrth reswm a chi eisiau gwneud yn siŵr fod y plant yn cael cyfle i fwynhau gwerthoedd pwysig bywyd a byddai parhau i actio ddim wedi bod yn opsiwn imi bryd hynny.

"Doedd hi ddim yn gyfnod trist - 'oedd hi'n her newydd ac yn gyfle i gwrdd â phobl newydd mewn byd gwahanol."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Catrin fel Nesta: "Mae hi wedi cael sawl profiad bywyd a gyda sawl haen yn perthyn iddi"

35 Diwrnod

Meddai Catrin am ddychwelyd i fyd teledu ar ôl mwy na degawd o ddysgu: "Dw i wedi bod yn hynod ffodus i gael y cyfle yma.

"Mae'r cymeriad Nesta (yn 35 Diwrnod) fel finnau wedi cael cyfle i neud be' mae hi ishe 'neud ar ôl cyrraedd rhyw oedran. Mae hi yn yr un lle o ran fod plant Nesta ar fin gadael y nyth, ac mae Nesta fel minnau yn gallu canolbwyntio mwy ar ei bywyd hithau erbyn hyn - er chi byth yn stopio bod yn fam.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
35 Diwrnod: "Dyma pam es i mewn i'r byd actio"

"Erbyn rŵan o'n i'n teimlo fod hi'n amser falle i fi feddwl am fi fy hun, mae Cati (merch Catrin) yn y coleg a gyda bywyd ei hunan ac yn dweud 'Mam, rhaid ti fynd nôl i actio.'

"Ges i gynnig y rhan a ddaeth yn dipyn o sioc, ond o'n i mewn lle yn fy hun yn barod am y sialens ac roedd yr awch o ishe yna eto.

"Dyma lle mae'r newid byd. Ar ôl bod o flaen plant, mae 'na gymaint o bethe 'oedd rhaid fi ail-ddysgu fy hun ond o'n i mewn dwylo da gyda'r tîm.

"Mi oedd 'na gydweithio arbennig - mae pawb mor bwysig pan ti o flaen camra.

"Wedi'r teimlad o ddringo mynydd ar spîd a chwysu, fe ddaeth 'na bwynt lle roedd 'na deimlad fod rhywbeth wedi deffro tu mewn imi.

"Nes i deimlo 'o ie, dyma pam es i fewn i'r byd actio.'"

Chwarae rhan Gina

Mae 21 mlynedd ers i Catrin adael Pobol y Cwm ar ôl chwarae rhan Gina am saith mlynedd.

Roedd yn gyfnod hapus iawn i'r actores: "O'n i yno ar adeg pan oedd cymuned - i gael mynd at y criw yna o actorion o'dd wedi bod ar lwyfan a theledu ers blynyddoedd, wna i byth anghofio hynny.

"O'n i mor ffodus i gael straeon cryf fel Gina a chyfle i weithio yn agos gyda Sera Cracroft, Gwyn Elfyn, Iola Greogry, Toni Carol, Rhys Parry Jones a Huw Ceredig.

"Cefais gyfle i gwrdd â Bella, Magi Post, Mr Tushingham ac eraill. Roedd bod yn rhan o'r cynhyrchiad yn fythgofiadwy ac roedd pawb yn un teulu braf."

Disgrifiad o’r llun,
Catrin yn chwarae cymeriad Gina yn Pobol y Cwm

Gadael Pobol y Cwm

Cafodd cymeriad Gina ei lladd mewn tro annisgwyl yn y gyfres. Dywedodd Catrin: "Nes i ddim dewis mynd ond fe ddoth o ar yr adeg iawn.

"Gath hi ei lladd ac 'oedd hwnnw yn sioc annisgwyl i'r gwylwyr ond roedd yn fraint imi gael stori dda i ddiwedd cyfnod bu mor bwysig imi. Er i'r drws yma gau fe agorodd ddrysau eraill achos roedd pobl yn gwybod mod i ddim yn mynd nôl at Pobol y Cwm.

"'Dw i wedi bod yn ffodus i chwarae rhannau gwahanol ar Y Graith, Amdani, Gwaith Cartref ac mewn gwaith theatr.

Disgrifiad o’r llun,
"Ni fel un uned fawr yn Pobol y Cwm"

"Erbyn i fi adael Pobol y Cwm roedd lot o actorion newydd yn y gyfres. Roeddwn i'n hiraethu a cholli y teulu a fu achos mae pawb fel un uned fawr 'na."

Gwireddu breuddwyd

Roedd Catrin â'i bryd ar actio erioed: "Dw i'n cofio bod yn yr ysgol ac oedden ni'n cael dewis gwneud rhywbeth yn y bore ar gyfer gwasanaeth ac o'n i wastad yn actio neu'n meddwl mod i!

"Hwnna oedd fy angerdd i ers plentyndod. Bydde mam a Derwyn, dad number two, wastad yn fy nreifio i ymarferion. O'n i ddigon ffodus i gael cyfleoedd drwy glybiau ffermwyr ifanc , clybiau drama lleol a Theatr Maldwyn heb anghofio arweiniad a chwip fy athrawes ddrama Carys Edwards."

  • Mae'r gyfres 35 Diwrnod: Parti Plu yn ôl ar S4C ar ddydd Sul, 26 Ebrill am 9.00 pm.

Hefyd o ddiddordeb