Oriel fy milltir sgwâr: Llangynog, Sir Gâr // Close to home: Llangynog in Carmarthenshire

  • Cyhoeddwyd

Yn y cyfnod hwn o ynysu rhag y coronafeirws, mae ein milltir sgwâr ni'n dipyn agosach at adre'.

Cyn i ni gael ein gorchymyn i aros adref, bu'r ffotograffydd Aled Llywelyn yn gweld prydferthwch yn y pethau bach sy'n agos at ei gartref, ac yn rhoi darlun o'r tawelwch ym mhentre Llangynog yn Sir Gaerfyrddin.

During these isolated times, the places where we live are closer to home than ever.

Just before the latest social isolation measures were introduced, photographer Aled Llywelyn captured the beauty of everyday life around him, in the village of Llangynog,Carmarthenshire.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Tamaid o awyr iach ar y beic. // Getting on the bike for some fresh air.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mae wedi bod yn dywydd da i sychu dillad yn ddiweddar. // It's been perfect weather for drying clothes.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Dim ysgol ond yn hapus i ddysgu gan Mam yn y gegin. // No school, but happy to learn from Mam in the kitchen.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Sbecian. Amser mynd am dro? // Is it time for a walk yet?

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mae'r arwydd yma ym mhentre Llangynog, ond mae rhai tebyg i'w gweld ar hyd a lled y wlad ar hyn o bryd wrth i bobl ynysu rhag y feirws. // Window sticker in Llangynog. Many like these can be seen up and down the country, as people self-isolate.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Haul y bore yn goleuo ffenest Eglwys Llangynog. // The morning sun shines through the window of Llangynog Church.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Haul y prynhawn dros y caeau yn Llangynog. // The afternoon sun shines over the hills of Llangynog.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Haul yn machlud dros y pentref. // The sun begins to set over the village.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Golygfa odidog wrth i'r haul fachlud. // A glorious, still evening after an early spring sunset.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Arwydd yn y pentref. // Not quite time for bales yet.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mae lluniau o'r enfys ar ffenestri yn arwydd o ddiolch i'r gweithwyr allweddol sy'n gorfod gadael eu tai i weithio yng nghanol y pandemig. // Another sight we can see in windows across the country - handmade signs giving thanks to key workers providing vital services during the pandemic.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mynd am dro tawel. // A quiet walk.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd o'r diwedd. // Spring is here at last.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Merlota. // Out on horseback.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Aros yn y tŷ. // Stay indoors, stay safe.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Llonyddwch y nos. // A tranquil spring evening.

Hefyd o ddiddordeb: