Dod o hyd i berchennog camera coll wedi 10 mlynedd

Published
image copyrightRob Davison
image captionRob Davison a'i bartner - un o'r lluniau gwyliau oedd yn y camera

Mae camera wedi ei ddarganfod a'i ddychwelyd i'w berchennog 10 mlynedd ers cael ei golli mewn afon yng Nghymru - a'r lluniau i gyd wedi eu hadfer.

Dyn o Lanrwst ddaeth ar draws y camera yn Afon Conwy ddydd Sadwrn, ac o fewn 24 awr roedd y teulu o Loegr, oedd wedi ymweld â'r ardal nôl yn 2010, wedi eu canfod drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Roedd posib darganfod wedyn pa mor bell oedd yr afon wedi cludo'r teclyn dros y degawd.

Roedd Llion Gerallt, o Lanrwst, yn mynd am dro ger ei gartref fel rhan o'r un ymarfer corff dyddiol sydd wedi ei awdurdodi gan y llywodraeth yn ystod argyfwng coronafeirws, pan welodd o'r camera ar wely'r afon.

Er nad oedd yn gweithio, roedd yn bosib 'nôl y lluniau o'r cerdyn data.

image copyrightLlion Gerallt
image captionDyma welodd Llion Gerallt ar waelod Afon Conwy dydd Sadwrn

Gofynnodd am gymorth i ddod o hyd i'r perchennog drwy roi ambell i lun a manylion am y camera ar ei dudalen Facebook.

"Mi oedd o'n un waterproof ac oedd y cerdyn SD yn gweithio," meddai Mr Gerallt.

"197 o luniau o hapusrwydd ar wyliau mewn gwahanol lefydd.

"Mae 'na luniau o wylia sgïo, nofio gwyllt, carafán sipsi. Mae'n edrych bod y lluniau wedi eu cymryd yn 2010 os oedd cloc y camera yn gywir."

Dod o hyd i'r perchennog

Aeth y manylion o gwmpas y gwahanol gyfryngau cymdeithasol - ac erbyn y dydd Sul roedd y dirgelwch ar ben a'r perchennog wedi ei ganfod.

Teulu o Loegr oedd wedi dod ar eu gwyliau i ardal Betws-y-coed yn 2010 oedd yn berchen ar y camera.

Roedden nhw wedi ei golli wrth neidio i mewn i'r afon a chael hwyl gyda'u plant ger Ffos Anoddyn - i fyny'r afon o Lanrwst.

image copyrightRob Davison/Llion Gerallt
image captionUn o'r lluniau yn y camera - Rob Davison, sydd wrth ei fodd yn nofio yn yr awyr agored

Dywedodd Rob Davison, o Hathersage, Sir Derby, wrth Cymru Fyw: "Dwi'n disgwyl i glywed lle'n union oedd y camera ac edrych ar y map, ond roedden ni tua 10 cilomedr o Lanrwst - felly mae wedi teithio tua un cilomedr y flwyddyn.

"Dwi heb weld y lluniau eto, dim ond cwpl oedd ar Twitter, felly dwi'n edrych ymlaen at eu gweld nhw."

Y cyfryngau cymdeithasol

Dyw Mr Davison ddim yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol felly ei blant a'i bartner welodd y lluniau ar Twitter.

"Dwi wedi cael llwyth o negeseuon ar y ffôn ar ôl iddyn nhw ei weld ar eu tudalen Facebook," meddai.

"Mae'n anhygoel pa mor sydyn mae'r pethau yma yn mynd o gwmpas."

Er ei fod yn mynd i gael ail-fyw ei wyliau drwy edrych ar y lluniau, tydi o ddim yn disgwyl cael y camera yn ôl.

"Dwi wedi siarad ar y ffôn efo Llion ac roedd yn dweud does dim golwg rhy dda ar y camera - ond mae o wedi bod yn yr afon am 10 mlynedd!"