Gofyn am gadw ysgolion ar agor dros y Pasg

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGetty Images

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn galw ar staff addysgu i wneud yr hyn a allan nhw i gadw ysgolion ar agor ar gyfer gweithwyr y GIG a gofalwyr yn ystod y pythefnos a ddylai fod wedi bod yn wyliau Pasg.

Wrth ddiolch i staff sydd wedi llwyddo i gadw mwy na 700 o ysgolion ar agor, dywedodd: "Mae mwy na 700 o ysgolion wedi cadw eu drysau ar agor er mwyn gofalu am blant staff y GIG, gofalwyr, pobl sy'n achub bywydau.

"Dw i nawr yn gofyn ichi wneud mwy eto a chadw'r ysgolion ar agor yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn wyliau ysgol."

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd y byddai'r cymorth a ddarperir ar hyn o bryd i deuluoedd plant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn ymestyn dros gyfnod gwyliau'r Pasg.

'Arwyr Cenedlaethol'

Wrth siarad ar fideo a ryddhawyd ar Twitter, dywedodd y Gweinidog: "Dyw hi ddim erioed wedi bod yn bwysicach i'n plant a'n pobl ifanc gael pobl y maen nhw'n eu nabod ac yn ymddiried ynddyn nhw o'u cwmpas.

"Dw i'n gofyn ichi fod yn hyblyg a chynnig peth amser dros gyfnod y Pasg i barhau i helpu plant bregus ar y naill law, a theuluoedd ein gweithwyr hanfodol ar y llaw arall."

Ychwanegodd Kirsty Williams ei bod yn gwybod bod "llawer o awdurdodau lleol eisoes wedi dechrau gwneud trefniadau ar gyfer darpariaeth dros y gwyliau Pasg" ond ei bod yn disgwyl i bob awdurdod lleol wneud yr un fath.

"Fe hoffwn i ddiolch i undebau ein gweithlu, yn genedlaethol ac yn lleol, sydd wedi gweithio gyda ni tuag at yr un amcanion - lles ein plant, ein pobl ifanc a'r proffesiwn addysgu; nid dim ond athrawon, ond cynorthwywyr, staff arlwyo, gofalwyr ysgolion a llawer o bobl eraill," meddai.

image copyrightLlywodraeth Cymru
image caption"Mae staff ysgolion bellach yn arwyr cenedlaethol," meddai Kirsty Williams

"Mae traddodiad cryf o gefnogi cymunedau yng Nghymru, ac fe alla i gadarnhau bod modd defnyddio'r cyllid a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf i helpu plant sy'n cael prydau ysgol am ddim er mwyn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim dros y gwyliau Pasg," ychwanegodd.

"Fe fydd hyn yn caniatáu i awdurdodau lleol barhau â'u trefniadau lleol tra awn ni ati i sefydlu cynllun cenedlaethol i helpu plant sy'n cael prydau ysgol am ddim...

"Dw i o'r farn bod hwn yn ddull gweithredu cynaliadwy a fydd yn galluogi teuluoedd i gyllidebu a chynllunio eu gwariant ar sail eu hanghenion."

Daeth y Gweinidog â'i neges fideo i ben drwy ddweud: "Yn olaf, fe hoffwn i ddweud cymaint dw i, a phobl Cymru, yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad, eich ymroddiad a'ch ewyllys da.

"I mi, ac i ddisgyblion ledled Cymru, mae staff ysgolion eisoes yn arwyr bob dydd. Ond nawr yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol - wrth gefnogi'r frwydr yn erbyn y coronafeirws - rydych chi'n arwyr cenedlaethol."

Straeon perthnasol