Gwybodaeth coronafeirws: Beth ddylwn i ei wneud?

Published
Pynciau Cysylltiedig

Dyma grynodeb o'r rheolau newydd sydd bellach mewn grym a'r cyngor i'r cyhoedd er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng coronafeirws.

Sut alla i helpu i arafu lledaeniad y firws?

Sut alla i geisio aros yn iach?

Beth yw'r symptomau - a beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n teimlo'n sâl?

Straeon perthnasol