Oriel luniau: Amserlen coronafeirws yng Nghymru

Mae hi wedi bod yn gyfnod cythryblus yng Nghymru ers i'r achos cyntaf o coronafeirws gyrraedd yma ar 28 Chwefror.

Mae'r sefyllfa yn newid yn ddyddiol, gyda rheolau mewn lle bellach i atal pobl rhag gadael eu cartrefi os nad oes wir angen.

Dyma rywfaint o luniau'r digwyddiadau dros y pythefnos diwethaf.

Wales face Scotland behind closed doors at Eirias Park Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Ar 13 Mawrth cafodd y gêm rhwng Cymru Dan 20 a'r Alban ei chwarae tu ôl i ddrysau caeedig yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn.
alban Image copyright Stu Forster
Image caption Cefnogwr rygbi o'r Alban yn sefyll mewn siom tu allan i'r Stadiwm Principality. Cafodd y gêm rhwng y ddwy wlad, ar benwythnos olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar 14 Mawrth, ei ohirio. Cafodd y penderfyniad i ohirio'r gêm ei wneud diwrnod cyn y gêm.
kelly jones Image copyright Mike Lewis Photography
Image caption Er gwaetha gohirio'r rygbi, aeth cyngherddau'r Stereophonics yn y Motorpoint Arena yn eu blaen ar 14 a 15 Mawrth.
costco Image copyright Matthew Horwood
Image caption Gyda'r newyddion bod y feirws yn lledaenu aeth bobl i'r siopau i brynu nwyddau, gan ffurfio ciwiau enfawr mewn rhai achosion.
asda Image copyright Matthew Horwood
Image caption O ganlyniad i'r prysurdeb yn y siopa roedd rhai nwyddau fel papur toilet a pasta yn brin iawn.
Busy car park Image copyright Snowdonia National Park Authority
Image caption Heidiodd miloedd o bobl i gefn gwlad Cymru, llawer i'w tai haf yng ngogledd a gorllewin Cymru.
baner covid-19 Image copyright PAUL ELLIS
Image caption Roedd llawer yn pryderu y byddai ymwelwyr yn dod â'r feirws i Gymru, ac yn rhoi pwysau difrifol ar y gwasanaeth iechyd.
parc caedelyn
Image caption Daeth y gorchymyn i gau llefydd cyhoeddus fel parciau, yn ogystal â mannau twristiaeth.
llyn tegid
Image caption Y fynedfa i faes parcio Llyn Tegid wedi ei gau.
caerdydd Image copyright Matthew Horwood
Image caption Yr olygfa tu allan i'r Orsaf Ganolog Caerdydd wrth i'r rheolau llym am hunan-ynysu gael eu cyflwyno.
caerdydd Image copyright Polly Thomas
Image caption Ardal o Gaerdydd sydd fel arfer yn brysur gyda phobl yn siopa.
M4 Image copyright Polly Thomas
Image caption Dyma 'rush hour' ar draffordd yr M4, 20 Mawrth.
caernarfon
Image caption Arferion ciwio yn newid; dyma gwsmeriad ar y Maes yng Nghaernarfon yn aros i fynd fewn i fferyllfa.
ciwio Image copyright Stu Forster
Image caption Ciw mewn caffi ym Mhenarth ar ddydd Sul, 22 Mawrth
caerdydd Image copyright Polly Thomas
Image caption Heol y Santes Fair yng Nghaerdydd yn gwbl wag ar ddiwrnod braf o wanwyn.
wrecsam
Image caption Roedd hi'n dawel hefyd yng nghanol tref Wrecsam.
barri Image copyright Matthew Horwood
Image caption Doedd pobl methu mynd i fwynhau yr heulwen yn Ynys y Barri.

Hefyd o ddiddordeb: