Llywodraeth Cymru am 'ymestyn cyfnod pontio' Brexit

Published
Pynciau Cysylltiedig

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i ymestyn cyfnod pontio Brexit heibio i ddiwedd Rhagfyr 2020, wrth i'r DU a'r Undeb Ewropeaidd drafod eu perthynas yn y dyfodol.

Mewn llythyr at Boris Johnson, dywedodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford y byddai peidio gwneud hynny, mewn cyfnod o argyfwng, yn achosi "sioc economaidd" bellach.

Bwriad Llywodraeth y DU ydi ceisio dod i gytundeb erbyn diwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr.

Disgrifiodd yr Aelod Cynulliad Ceidwadol, Andrew RT Davies alwad Mr Drakeford am oedi yn y cyfnod pontio fel un "ryfedd".

Mae trafodaethau rhwng y DU a'r Undeb Ewropeaidd wedi oedi am y tro yng ngwyneb yr argyfwng coronafeirws.

Llythyr

Yn ei lythyr, dywedodd Mr Drakeford ei fod yn "anghredadwy i barhau gyda'r trafodaethau o fewn yr amserlen wreiddiol, o dan yr amgylchiadau hyn".

Hyd at ddiwedd Rhagfyr mae'r DU yn parhau i gyd-fynd â rheolau'r Undeb Ewropeaidd, er ei bod wedi gadael y bloc ym mis Ionawr eleni.

image copyrightGetty Images
image captionAm 23:00 ar 31 o Ionawr 2020, fe wnaeth y Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd

Wrth ymateb i'r llythyr, dywedodd Andrew RT Davies: "Nid dyma'r amser i hyn. Mae Senedd y DU, Senedd Cymru a gweinyddiaethau'r cyrff datganoledig eraill yn canolbwyntio ar argyfwng rhyngwladol wrth i ni frwydro pandemig Covid-19.

"Mae pob plaid wedi bod yn gweithredu mewn undod i ddelio gyda coronafeirws, ac mae'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi tynnu sylw oddi ar ein ffocws ar y pandemig yn edrych fel cymryd mantais."

Offer diogelwch

Yn y cyfamser, dywedodd Mark Drakeford wrth gynhadledd i'r wasg brynhawn Mawrth mai "bylchau yma ag acw" fyddai yn y ddarpariaeth o offer diogelwch 'PPE' i weithwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol.

Dywedodd: "Mewn sefyllfa sydd yn newid mor sydyn, mae ychydig yn anorfod i gael bylchau yma ag acw ond nid yw'n fwy na hynny.

image copyrightGetty Images

"Rydym yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau fod pawb sydd ei angen yn ei dderbyn."

Ychwanegodd fod 'na "achos cryf" o blaid cau rhai safleoedd adeiladu ar draws y wlad, yn wyneb y rheolau diweddaraf am coronafeirws, ond fod y sefyllfa yn un "gymhleth".

Dywedodd ei fod wedi bod yn "siarad gyda'r sector heddiw."

Straeon perthnasol