Newid amserlenni bws a thrên oherwydd coronafeirws

  • Cyhoeddwyd
passengers boarding trainFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae amserlenni newydd bellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer gwasanaethau bws a threnau

Bydd llai o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus trwy Gymru oherwydd haint coronafeirws.

Mae amserlenni newydd bellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer gwasanaethau bws a threnau.

Dywed cwmnïau trafnidiaeth bod y newidiadau yn dod i rym oherwydd llai o alw a llai o staff am fod pobl yn ymateb i'r cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf.

Ond mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gweithwyr y gwasanaeth iechyd yn cael teithio am ddim o ddydd Llun tan ddiwedd mis Ebrill.

Dywedodd y gweinidog trafnidiaeth, Ken Skates ei bod hi'n parhau yn bwysig i weithredu rhai gwasanaethau ar gyfer gweithwyr allweddol ac ar gyfer y gadwyn gyflenwi.

Ychwanegodd Mr Skates: "Bwriad y cam yma yw ymateb i'r lleihad yn nifer y teithwyr wrth i bobl ddilyn y canllawiau i beidio cymdeithasu.

"O ganlyniad mae'n rhaid i ni ostwng y nifer o bobl sydd eu hangen i redeg gwasanaethau.

"Mae'r mesurau brys yma yn helpu sicrhau bod digon o staff ar gael i redeg gwasanaethau dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf."

Ffynhonnell y llun, Alan Sansbury
Disgrifiad o’r llun,
Bydd nifer o gwmnïau yn gweithredu trefn ddydd Sadwrn

Fe ddaw hyn wrth i Brif Weinidog y DU, Boris Johnson ddweud y dylai pobl osgoi teithio oni bai bod rhaid - a'r un yw neges Llywodraeth Cymru.

Yn ôl cwmnïau trafnidiaeth, mae cau ysgolion ddydd Gwener yn ogystal â mwy o bobl yn gweithio o adre yn golygu llawer llai o deithwyr.

Roedd First Cymru sydd yn rhedeg gwasanaethau bws ar draws de a gorllewin Cymru wedi rhybuddio y gallai cwsmeriaid wynebu trafferthion oherwydd bod nifer cynyddol o staff yn hunan-ynysu.

Yn ôl y cwmni fe fydd yna lai o wasanaethau yn Rhydaman, Pen-y-bont, Caerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli, Maesteg, Port Talbot ac Abertawe.

Mae'r cwmni hefyd wedi annog pobl i beidio defnyddio arian parod i brynu tocynnau, pan yn bosib, er mwyn atal y feirws rhag lledu.

Ffynhonnell y llun, JAGGERY/GEOGRAPH
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond wyth bws fydd yn gweithredu amserlen arferol yng Nghaerdydd

Mae Stagecoach hefyd wedi cyhoeddi amserlen gyfyngedig ond yn dweud eu bod yn ceisio cynnal gwasanaethau allweddol pan fo hynny yn bosibl.

Dywedodd Nigel Winter, y rheolwr gyfarwyddwr, bod y cwmni yn ceisio arbed swyddi a sicrhau dyfodol y diwydiant mewn sefyllfa "heriol".

Ychwanegodd: "Rydym hefyd yn gwybod bod ein gwasanaethau bws yn allweddol i gadw'r wlad i redeg a sicrhau bod gweithwyr hanfodol yn gallu cyrraedd eu gwaith.

"Ein bwriad yw ffocysu adnoddau lle mae mwyaf o angen."

Yn y gogledd, mae Arriva yn cynnal gwasanaeth brys, i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu parhau i gael gwasanaethau hanfodol.