Cerdd arbennig ar gyfer Sul y Mamau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ifor Wyn Humphreys

Gyda nifer fawr o deuluoedd yn treulio Sul y Mamau ar wahân, diolch i'r Prifardd Mererid Hopwood am y gerdd arbennig yma sy'n cyfeirio at natur unigryw yr achlysur eleni.

Nos Sul y Mamau 2020

Rôl diwrnod heb gawodydd

clyw'r dail yn croniclo'r dydd,

mae trydar anghyfarwydd

crin y gwyll am roi croen gŵydd,

a'r haul hwyr am roi ar led

stori yr ailystyried -

addunedau geiriau gwâr,

sibrydion sobri adar.

Y min hwyr hwn, oedwn ni

i ofalus aildafoli;

a bydd, fe fydd ailfeddwl

wedi hyn am ruthro dwl

ddoe ddwethaf; mynd yn ddoethach

hyd y byd, yn araf bach

fydd raid, a rywfodd rhodio'n

dawel iawn ar hyd y lôn.

Ond heno, clychau tyner

cân y Sul sy'n cynnau sêr

un enw all ein cynnal

drwy fyd chwim, di-ddim, di-ddal

ein hofn ni; digyfnewid

yw'r llais all dawelu'r llid -

galwa hi dros bellter gwlad

a chei awr yn ei chariad.

Hefyd o ddidordeb: