Coronafeirws: Her newydd yn wynebu banciau bwyd

Cyhoeddwyd
Banc bwydFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae un o drefnwyr banc bwyd yn y canolbarth wedi bod yn sôn am yr heriau sy'n wynebu banciau bwyd wrth i nifer o wirfoddolwyr hŷn gadw draw oherwydd risg coronafeirws.

Ar raglen Bwrw Golwg ar BBC Radio Cymru dywedodd y Parchedig Gareth Reid fod mentrau elusennol fel banc bwyd Llandysul yn ddibynnol iawn awr bobl hŷn.

"Byddwn i'n amcan fod tua dwsin o bobl, wedi gorfod cadw draw.

"Oedd roedd nifer fawr ac felly wrth gwrs mi oedd gair wedi dod oddi wrth y llywodraeth bod angen i rai dros saith deg neu oedd ag afiechyd orfod hunan ynysu."

Ychwanegodd fod rhai o'r rhai sydd wedi gorfod rhoi'r gorau iddi am y tro ymhlith y pwyllgor sy'n gyfrifol am y banc bwyd.

Roedd tua 20 o wirfoddolwyr yn helpu'r elusen.

Ond dywedodd y Parchedig Reid fod yna obaith o'r newydd gan fod un neu ddau o wirfoddolwyr newydd wedi ymuno.

"Mae pobl wedi ymateb yn dda ac mae hynny'n codi'r ysbryd pan ydych chi'n flinedig neu yn stressed neu beth bynnag."

Disgrifiad o’r llun,
Parchedig Gareth Reid: "Pobl leol yn ymateb yn llawn cariad."

Problem arall sy'n eu hwynebu yw bod silffoedd gwag y siopau yn golygu fod pobl yn fwy cyndyn o roi bwyd.

"Ryn ni'n ymwybodol y bydd hi'n bosib iawn y byddwn ni nawr yn cael llai o bethau yn dod mewn oherwydd efallai na fydd cymaint ar gael yn y siopau, falla fod pobl ddim efo digon o arian neu yn poeni am eu harian nhw oherwydd bod nhw ddim yn gweithio...", meddai'r Parchedig Reid.

Mae'r banc hefyd yn ceisio helpu gyda hylendid wrth i bobl geisio atal ymlediad coronafeirws

"Da ni wedi ychwanegu pethau fel sebon i bob pecyn a ni'n edrych bosib ar gael thermomedr digidol hefyd fel y gallwn ni roi mas mewn pecynnau gwahanol i helpu pobl.

"Mae'n rhaid dweud rydyn ni wedi gweld drwy'r banc bwyd mae pobl leol yn ymateb yn llawn cariad yn enwedig yn yr amser yma a rydyn ni'n gweld y syniad o gymuned."