Sut mae'n teimlo i ohirio priodas yn sgil coronafeirws?

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightHeledd Thomas
image captionHeledd a Mark mewn priodas ffrindiau yn ddiweddar

Roedd Heledd Thomas a Mark Lewis yn edrych 'mlaen at ddiwrnod arbennig o ddathlu gyda'u teulu a'u ffrindiau, ond mae coronafeirws wedi rhoi stop ar eu trefniadau.

Pan sylweddolon nhw fod eu diwrnod mawr ar yr adeg pan oedd disgwyl y byddai coronafeirws ar ei hanterth, fe benderfynodd y ddau y byddai'n rhaid gohirio.

"Roedden ni mor, mor siomedig," meddai Heledd, sy'n wreiddiol o Langefni ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.

"O'n i'n teimlo'n gutted. Mae trefnu priodas pan 'da chi'n gweithio ac yn magu dau o blant bach yn her.

"Roedden ni wedi edrych ymlaen gymaint i weld pawb."

Penderfynodd hi a'i dyweddi mai sicrhau diogelwch pawb oedd bwysicaf.

'Calonnau'n drwm'

"Dan ni jyst eisiau cadw pobl yn saff," meddai Heledd.

"O'n ni'n meddwl am aelodau hŷn y teulu a phobl sydd â mwy o risg, yn cynnwys fi sy'n teip 1 diabetig.

"Naethon ni sylweddoli mai'r peth callaf i 'neud oedd gohirio.

"Mae'n calonnau ni'n drwm, ond mae'n rhaid i'r pen fod yn gall."

Roedd y briodas fod i'w chynnal ar 18 Ebrill, bron â bod union 10 mlynedd ers i Heledd a Mark ddechrau canlyn.

Nawr yn rhieni i Alys, sy'n bump a Tomos sy'n dair, roedd bron popeth yn barod ar gyfer diwrnod eu priodas.

image copyrightHeledd Thomas
image captionMae bron i flwyddyn o baratoi ar chwâl i Heledd a Mark

"Mae'r gwesty wedi bod yn ffantastig," meddai Heledd.

"Maen nhw wedi dweud 'nawn ni drafod efo chi pryd i'w ail-gynnal o'.

"Ar hyn o bryd, 'dan ni ddim yn gwybod pryd fydd o'n saff i 'neud - ond yn ymarferol, y flwyddyn nesaf."

Ni fydd y cwpl yn colli fawr ddim arian gan fod y darparwyr i gyd wedi bod yn gefnogol.

Yr unig beth fydd rhaid ail-drefnu yw'r rhybudd priodas, sydd ond yn para am 12 mis ac yn costio £70.'

Posib addasu yn lle gohirio?

Yn ôl y trefnydd priodasau Alaw Griffiths, y peth mwyaf anodd i gyplau sydd wedi trefnu priodasau dros y misoedd nesaf yw'r pwysau i wneud penderfyniad.

Roedd hi fod i fynd i briodas ffrindiau fis nesaf, ond maen nhw wedi canslo'n llwyr.

Ar y llaw arall, mae ganddi gleientiaid sydd wedi addasu'r trefniadau.

"Mae cleient wedi penderfynu gohirio'r neithdar," meddai.

"Maen nhw'n mynd i gael y briodas gyda theulu agos iawn a chanslo'r gweddill am y tro."

image copyrightAlaw Griffiths
image captionAlaw Griffiths (canol), gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford ar Priodas Pum Mil, S4C

Fel un sydd wedi mwynhau trefnu ei phriodas ei hun a llu o rai eraill, mae Alaw yn gallu cydymdeimlo.

"Alla i wir ddim dychmygu sut mae'n teimlo," meddai.

"Ti'n edrych 'mlaen i gael dy deulu a dy ffrindiau i gyd dan un to, a 'di hynny ddim yn digwydd yn aml iawn, nadi?

"Ac yna'n sydyn 'di o ddim yn mynd i ddigwydd."

Dim bai ar gyplau

I unrhyw gyplau eraill mewn sefyllfa debyg sydd ddim yn siŵr beth i'w wneud, mae Alaw eisiau iddyn nhw gofio nad oes unrhyw fai arnyn nhw am y sefyllfa.

"Mae cyplau'n teimlo'n euog, am ganslo ar y suppliers," meddai.

"Nid jyst y tristwch o beidio priodi sy' fan hyn, ond mae'r sefyllfa allan o'u dwylo nhw. S'nam bai ar neb.

"Yn y byd priodasau, mae pawb eisiau'r gorau i'r cyplau. Bydd pawb yn deall. Y peth pwysig yw cofio bod pawb yn yr un cwch.

"Os oes unrhyw gyplau yn poeni, y peth gorau yw siarad efo pobl a bod yn onest. Mae pobl yn deall."

Edrych ymlaen at hapusrwydd

I Heledd a Mark, mae gwybod y cawn nhw briodi wedi'r cyfnod anodd sydd o'n blaen yn gysur.

"Ro'n i'n hynod, hynod siomedig, ond y peth pwysig i ni yw cael pawb yna," meddai Heledd.

"Fedrwn ni osod dyddiad newydd ac mae'n rhywbeth i ni gyd edrych 'mlaen ato fo wedi i'r hunllef yma ddod i ben."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol