Oriel: Caerdydd dan gysgod coronafeirws

Gyda nifer o bobl yn hunan-ynysu neu wedi cael eu cynghori i weithio o adref, nid yw hi'n syndod fod ein trefi a'n dinasoedd yn llawer distawach y dyddiau yma.

Aeth Sioned Birchall am dro i ganol dinas Caerdydd ddydd Mercher 18 Mawrth a gweld fod y brifddinas, sydd fel arfer yn llawn bwrlwm a phrysurdeb, yn ddistaw a gwag.


Canolfan Siopa Dewi Sant 2 Image copyright Sioned Birchall

Anarferol yw gweld cyn lleied o siopwyr yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant


Siop Disney wedi cau Image copyright Sioned Birchall

Mae nifer o'r siopau wedi cau, gan gynnwys y siop nwyddau Disney


siop goffi Image copyright Sioned Birchall

Ian Brodie yw perchennog siop goffi ger Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Meddai: "Dyma'r diwrnod olaf ocê o ran cwsmeriaid - mae pawb fel tasen nhw'n dweud y byddan nhw'n gweithio o gartre' 'fory."


masg Image copyright Sioned Birchall

Mae rhai yn credu fod masg yn help i amddiffyn rhag y feirws


cyfyngiad Image copyright Sioned Birchall

Mae rhai siopau yn cyfyngu ar faint o bapur toiled a sebon gall pobl ei brynu, er mwyn sicrhau fod yna ddigon ar gael i gwsmeriaid eraill


Rhodri Evans Image copyright Sioned Birchall

Meddai Rhodri Evans o siop gigydd Oriel Jones, Pontcanna: "Ni'n aros ar agor ac yn cario 'mlaen. Mae hi wedi bod yn brysur yma."


siop ar gau Image copyright Sioned Birchall

Fodd bynnag, nid yw aros ar agor wedi bod yn bosib i bawb, fel y caffi yma yn y farchnad, sydd wedi cau oherwydd prinder staff


Arcêd y Castell Image copyright Sioned Birchall

Arcêd y Castell yn ddistaw iawn...


Yr Ais Image copyright Sioned Birchall

...a'r Ais bron yn hollol wag


Tom O' Sullivan Image copyright Sioned Birchall

Yn ôl Tom O'Sullivan o gaffi Brava: "Mae busnes wedi bod yn arafach nag arfer. Rydyn ni'n ceisio cadw'n bositif ac annog pobl i ddod draw."


Marchnad Caerdydd Image copyright Sioned Birchall

Fel arfer, mae yna fwy o brysurdeb i'w weld ym marchnad enwog Caerdydd, sydd yn parhau ar agor ar hyn o bryd


siop bysgod yn brysur Image copyright Sioned Birchall

Er, roedd yna dipyn o fynd ar y pysgod ar stondin Ashton's


Chapter wedi cau Image copyright Sioned Birchall

Mae Canolfan Gelfyddydol Chapter yn rhagweld bod angen cau am o leiaf mis


Canolfan siopa Image copyright Sioned Birchall

Does yna ddim cwsmeriaid i brynu o'r siopau prin sydd ar agor...


mannequins Image copyright Sioned Birchall

... a modelau plastig yw'r unig bobl sydd i'w gweld yn siop fawr John Lewis

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig