Storm Dennis: Tywydd garw'n taro Cymru ddydd Sadwrn

Tonnau Image copyright Sarah Parry
Image caption Tonnau'n taro traeth Criccieth

Mae Storm Dennis wedi cyrraedd Cymru brynhawn dydd Sadwrn, gyda gwynt cryf a glaw yn taro rhannau helaeth o'r wlad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi nifer o rybuddion llifogydd ar draws Cymru ac mae disgwyl i nifer o rybuddion barhau dros y penwythnos.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a gwasanaeth Traffig Cymru wedi rhybuddio pobl rhag teithio ar y ffyrdd gan fod yr amodau gyrru mor wael.

Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru
Image caption Map rhybuddion llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Wythnos wedi anhrefn Storm Ciara, mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi tri rhybudd sy'n berthnasol i Gymru, gyda'r cyntaf - am wyntoedd cryfion - wedi dod i rym am 12:00 ddydd Sadwrn.

Cyngor i deithwyr

Mae'r rheilffordd rhwng Pontypwl a'r Fenni ar gau o achos llifogydd ac fe all hyn achosi oedi i deithwyr am gyfnod, ac mae Pont Cleddau ar gau o achos y gwynt yn Sir Benfro.

Ar ffordd yr A55 mae llifogydd wedi achosi oedi yn Llaneurgain, ac mae rhan o ffordd yr M48 dros Bont Hafren ar gau i gyfeiriad y dwyrain am Loegr gyda cherbydau yn cael eu harallgyfeirio.

Mae cyfyngiadau cyflymder ar Bont Britannia rhwng Gwynedd a Môn mewn grym o achos y gwynt.

Image caption Gardd gefn dan ddŵr yng Nghwmbach, Rhondda Cynon Taf, brynhawn Sadwrn

Gohirio digwyddiadau

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu canslo neu eu gohirio, gan gynnwys gêm gartref y Dreigiau yn erbyn Benetton nos Sadwrn yng nghystadleuaeth y Pro14, a'r gêm bêl-droed rhwng Wrecsam a Torquay United yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr.

Mae holl gemau pêl-droed yn Uwch Gynghrair Cymru wedi eu gohirio hefyd o achos y tywydd.

Image caption Bu'n rhaid cau rhan o'r eisteddle ym Mharc y Sgarlets am fod gwynt yn hyrddio'r glaw tuag ato, gan adael amodau llithrig dan draed

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi tri rhybudd tywydd:

  • Rhybudd oren am law rhwng 12:00 dydd Sadwrn a 15:00 dydd Sul mewn 16 sir - Blaenau Gwent, Caerffili, Caerfyrddin, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinbych, Gwynedd, Merthyr Tudful, Mynwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Wrecsam;
  • Rhybudd melyn am law sy'n berthnasol i bob rhan o Gymru rhwng 12:00 dydd Sadwrn a 21:00 nos Sul;
  • Rhybudd melyn am wyntoedd cryfion sy'n berthnasol i Gymru gyfan rhwng 10:00 dydd Sadwrn a 12:00 ddydd Sul. Mae'r rhybudd yma bellach wedi ei ymestyn i ddydd Llun ar gyfer siroedd Ynys Môn, Ceredigion, Conwy, Gwynedd a Phowys.
Image copyright Gwenno haf Jones
Image caption Coeden wedi disgyn yn y gwynt yn Rhosfawr ger Pwllheli

Mae'r arbenigwyr yn darogan llifogydd gyda'r potensial i beryglu bywyd yn ardaloedd y rhybudd oren.

Yn ogystal â difrod posib i gartrefi a busnesau fe allai ffyrdd orfod cau gan ynysu rhai cymunedau.

Mae'r gwyntoedd cryfaf yn fwyaf tebygol brynhawn Sadwrn ac yn gynnar gyda'r nos, ac eto yn gynnar fore Sul - rhwng 60 a 70mya at hyd yr arfordir, yn enwedig yn y gorllewin a'r de, a hyd at 50mya mewn ardaloedd mewndirol.

Mae toriadau cyflenwadau trydan yn debygol.

Image caption Dŵr yn gorlifo o ddraen ger tai ym mhentref Cwmbach yn Rhondda Cynon Taf

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Trafnidiaeth Cymru a Network Rail y bydd yna gyfyngiadau cyflymder ar draws y rhwydwaith ddydd Sadwrn.

"Diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth," meddai'r datganiad.

"Byddwn yn cydweithio'n agos i sicrhau bod cwsmeriaid yn mynd yn eu blaenau, ond mae newidiadau'n debygol ar fyr rybudd ddydd Sadwrn a dydd Sul."

Mae'r cwmnïau'n annog teithwyr i edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf ar-lein cyn dechrau pob siwrne.

Mae gwasanaeth bws yn rhedeg yn lle trenau rhwng Machynlleth a Phwllheli, Machynlleth ac Aberystwyth, a rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog yn sgil niwed i'r cledrau ar ran o Lein Cambria wedi Storm Ciara.

Bydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, Sir Gâr ar gau ddydd Sadwrn er mwyn diogelu ymwelwyr a staff.

Image copyright Watergate Miller
Image caption Dŵr yr afon yn Aberhonddu ddydd Sadwrn

Straeon perthnasol