Y reslar Kat Von Kaige a'i chariad at ganu yn Gymraeg

Image copyright Kat Von Kaige

Mae Rhiannon Osborne o Ferthyr Tudful yn fam i fachgen bach pump oed ac yn athrawes gyflenwi. Ond ar y penwythnosau, mae ganddi bersonoliaeth arall, sef y reslwraig broffesiynol, Kat Von Kaige, pencampwraig merched British Empire Wrestling.

Dechreuodd diddordeb Rhiannon mewn reslo ar ôl cael ei mab Joel. O fewn 10 mis iddi gychwyn fel hobi, roedd hi'n reslo o flaen cynulleidfa ac yn llwyddo yn y gamp.

Bellach mae'n teithio Ewrop i gymryd rhan mewn gornestau ar benwythnosau.

"Pan chi'n cael plant ma' nhw'n rheoli eich byd chi, so o'n i mo'yn 'neud rhywbeth jyst i fi. Ac mae'n mynd yn dda iawn", meddai.

"Dwi'n bencampwraig British Empire Wrestling y merched a RWS (Ring Wrestling Star) hefyd, ar hyn o bryd.

"Dwi'n mynd i'r Almaen yn mis Mawrth a bydd scouts yna o WWE (World Wrestling Entertainment), felly dwi'n nerfus iawn am hynna."

Kat Von Kaige mewn gornest Image copyright Wrestleography
Image caption Kat Von Kaige mewn gornest

Mae'n gamp peryglus, ac mae Rhiannon yn ystyried ei hun yn lwcus mai ond torri ei thrwyn, cael anaf i'r asgwrn o dan ei llygaid a chyfergyd y mae hi wedi ei ddiodde yn y pum mlynedd ddiwethaf.

"Mae'n sport chi'n gorfod caru, achos mae'n brifo, mae'n gallu bod yn beryglus," meddai.

"Mae pawb yn dweud 'mae'n ffug' ond y ffordd dwi'n cael pobl i feddwl amdano ydy, os ti'n cwympo ar y llawr, mae'n brifo - felly os wyt ti'n cwympo o'r top rope, mae'n rili brifo.

"Mae gormod o adrenalin gyda chi ar y pryd, so mae'n iawn, ond ar ddydd Sul a dydd Llun [ar ôl gornest] dwi fel pensioner yn cerdded o gwmpas!

"Dwi wedi bod yn lwcus o ran anafiadau, ond mae fy ffrind sy'n 21 oed wedi torri ei chefn, a dyw hi ddim yn gallu reslo rhagor."

Kat Von Kaige Image copyright Kat Von Kaige

Ysgrifennu caneuon fel 'therapi'

Mae Rhiannon sy'n 28 oed hefyd yn gantores, ac mae newydd ryddhau cân Gymraeg am y tro cyntaf, o'r enw Fy nghariad Go Iawn. Roedd ysgrifennu cerddoriaeth yn help iddi ddygymod â gorffen mewn perthynas anodd iawn, rai blynyddoedd yn ôl.

"Dwi wastad wedi caru cerddoriaeth a pherfformio. Fe es i Ysgol Rhydywaun a ro'n i'n dawnsio gwerin, yn y côr a parti llefaru," meddai.

"Ond fe wnes i ddechrau ysgrifennu cerddoriaeth go iawn ar ôl perthynas ddrwg iawn.

"Ar ôl i'r berthynas chwalu roedd sgwennu cerddoriaeth yn dipyn bach fel therapi i fi. Mae rhai pethau dal yn anodd i siarad amdanyn nhw, ond dwi'n gallu sgwennu fe lawr a dwi'n gallu canu fe, mae'n ffordd i gael e mas o fy mhen."

Mae canu yn y Gymraeg yn bwysig i Rhiannon Osborne, ac mae am fod yn rhan o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg, meddai, ac yn bwriadu recordio albym Gymraeg yn y dyfodol.

"Fe wnes i sgwennu fy nghân Gymraeg gynta' bythefnos yn ôl.

"Mae'r iaith yn bwysig i fi. Dydy fy rhieni ddim yn siarad Cymraeg, ond roedd teulu Mam yn dod o Geredigion. Fe es i ysgol Gymraeg a mae Joel fy mab yn mynd i ysgol Gymraeg hefyd.

"Mae'n amser rili prysur a chyffrous. Dwi'n caru dysgu. Dwi'n caru canu a reslo. A dwi'n caru fy mab bach, felly dwi mewn lle hapus iawn."

Hefyd o ddiddordeb: