Canolbwynt Rali GB Cymru i ddychwelyd i Lannau Dyfrdwy

Rali Image copyright Rali GB Cymru

Fe fydd canolbwynt Rali GB Cymru yn dychwelyd i Lannau Dyfrdwy eleni, ar ôl i'r digwyddiad symud i Landudno'r llynedd.

Dywedodd y trefnwyr fod y rali, sydd yn rownd y DU o Bencampwriaeth Rali'r Byd FIA, yn dychwelyd i'r gogledd ddwyrain gan fod y rali yn cael ei chynnal ar ddiwedd Hydref yn hytrach nag ar ddechrau'r mis.

Mae'r lleoliad yn "cynnig mynediad haws at goedwigoedd canolbarth Cymru... sydd yn ystyriaeth bwysig gyda llai o oriau o olau dydd," medd y trefnwyr.

Hefyd, byddai llanw arbennig o uchel ar arfordir Llandudno yn ystod wythnos y rali.

Eleni fe fydd y rali yn cael ei chynnal rhwng 29 Hydref a 1 Tachwedd - a'r tir ger Ffatri Toyota yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy fydd yn gartref i'r digwyddiad.

Hwn oedd lleoliad pencadlys y rali rhwng 2013 a 2018.

Llynedd fe ddaeth y trefnwyr o dan y lach gan rai cefnogwyr am gynnal cymal cyntaf y rali yn Lerpwl.

Nid yw lleoliad y cymal cyntaf ar gyfer y rali eleni wedi ei gyhoeddi eto.

Image copyright Rali GB Cymru
Image caption Y parc gwasanaeth - Canolbwynt Rali GB Cymru ar dir ger ffatri Toyota yng Nglannau Dyfrdwy

Dywedodd Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnwr a hyrwyddwr Rali GB Cymru: "Ar ôl cael croeso anhygoel o gynnes yn Llandudno'r llynedd, roedd hyn yn benderfyniad anodd iawn i'w wneud.

"Fodd bynnag, mae hwn yn ddigwyddiad Pencampwriaeth y Byd enfawr gyda chynulleidfa deledu fyd-eang, ac, ar ôl cael cyngor gan yr holl arbenigwyr, mae'r penderfyniad mwyaf cyfrifol, wedi'n harwain ni'n ôl i Lannau Dyfrdwy ar gyfer 2020.

"Mae hwn yn opsiwn sydd wedi hen ennill ei le yn nigwyddiad y rali ac yn lleoliad daearyddol mwy addas o ystyried yr adeg o'r flwyddyn."

Er bod Glannau Dyfrdwy wedi'i gadarnhau fel cartref y Parc Gwasanaeth, bydd manylion llawn am lwybr cystadleuol 2020 yn cael ei gyhoeddi yn y gwanwyn.

Ymateb o Gonwy

Wrth ymateb i ail-leoli canolbwynt y rali yn Sir y Fflint eleni, yn hytrach na Llandudno, dywedodd cynghorydd Cyngor Sir Conwy, Louise Emery: "Dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda Rali GB Cymru i gynyddu nifer o weithgareddau sy'n cael eu cynnal yn Sir Conwy gan ein bod yn cydnabod eu gwerth economaidd enfawr.

"Roedd dod â'r parc gwasanaeth i Landudno yn 2019 yn rhywbeth roeddem ni'n awyddus i'w weld yn digwydd - roedd yn heriol i'w weithredu ond roedd yn llwyddiant nodedig mewn sawl maes.

"Rydym yn llwyr werthfawrogi'r sail resymegol pam fod y trefnwyr wedi penderfynu dychwelyd at fodel Glannau Dyfrdwy ac rydym ni'n edrych ymlaen at groesawu Pencampwriaeth Rali'r Byd i goedwigoedd Sir Conwy ac Eryri ddiwedd mis Hydref."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol