Dyn ifanc wedi ei drywanu yng Nghaerdydd nos Sul

Heddlu

Mae Heddlu De Cymru'n ymchwilio wedi i ddyn ifanc 17 oed gael ei drywanu yn ardal Llanedern yng Nghaerdydd nos Sul.

Mae'r dyn ifanc yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ond nid yw ei anafiadau'n rhai sydd yn peryglu ei fywyd.

Digwyddodd yr ymosodiad am 23:00 nos Sul a dywed yr heddlu fod swyddogion yn cynnal ymchwiliad manwl yn yr ardal i ddarganfod ac arestio'r rhai sy'n gyfrifol.

Dywed yr heddlu fod sioc a phryder mewn cymuned yn dilyn digwyddiad o'r math yma, ond fod mynd i'r afael â throseddau cyllyll yn flaenoriaeth i'r llu.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu ffonio Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Pynciau Cysylltiedig