Ceisiwr lloches i gael aros yng Nghymru

Otis Bolamu Image copyright HBTSR
Image caption Fe ddaeth Otis Bolamu i'r DU yn 2018 ac ymgartrefu yn Abertawe

Mae cefnogwyr ceisiwr lloches o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a oedd wedi ymgartrefu yn Abertawe, yn dweud ei fod wedi cael caniatâd i aros yn y DU.

Cafodd Otis Bolamu ei roi mewn canolfan gadw yn Llundain ddiwedd y llynedd a chael gwybod bod bwriad i'w alltudio, cyn cael ei ryddhau ychydig cyn y Nadolig am fod y Swyddfa Gartref yn ystyried ei gais am loches.

Roedd Mr Bolamu yn gweithio i lywodraeth ei famwlad cyn symud i'r Deyrnas Unedig ar ôl cael gwybod gan ei ffrindiau fod y llywodraeth honno'n yn ei amau o ysbïo dros yr wrthblaid yno.

Yn ôl ei gefnogwyr mae ei gais am statws lloches wedi cael ei ganiatáu.

Ers iddo gael ei ryddhau mae Mr Bolamu wedi bod yn gwirfoddoli yng nghangen siop elusen Oxfam yn Abertawe.

Mewn neges ar eu cyfrif Twitter nos Fawrth, dywedodd Mr Bolamu ei fod yn hynod ddiolchgar ac wedi ei gyffroi.

"Dwi am ddweud diolch yn fawr iawn i bawb am eu caredigrwydd, am ymgyrchu i fy rhyddhau o'r ganolfan gadw," meddai.

"Ac yna, pan ddychwelais [i Abertawe], fe wnaetho nhw barhau gyda'u hymgyrch, ac i'm cefnogi. Fe ddywedon nhw na fydden nhw'n gorffwys, nac yn dathlu, nes fy mod i'n cael statws lloches, a nawr dwi wedi ei dderbyn.

"Fe allwn ni ddathlu nawr."

Yn ôl Oxfam Abertawe fe fyddan nhw'n cael dathliad dydd Iau, pan fydd Otis yn gwirfoddoli nesaf yn y siop.

Image caption Mae Bethan Sayed yn galw ar Lywodraeth San Steffan i newid ei pholisïau a chaniatáu i geiswyr lloches weithio tra'n aros am ganlyniad eu cais i aros yn y DU

Yn ôl un o'r rhai fu'n dadlau ei achos - AC Gorllewin De Cymru, Bethan Sayed - fe ddaeth Mr Bolamu i'r DU "am resymau teilwng iawn" ar ôl codi pryderon yn sgil ei waith gyda Chomisiwn Etholiadol ei famwlad.

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf: "'Dan ni wedi trefnu digwyddiadau, deisebau, dadleuon ar lawr y Senedd ac ar lawr Senedd San Steffan hefyd, felly 'dan ni wrth ein bodde, gan fod Otis wedi cyfrannu gymaint i'r gymuned yn Abertawe.

"O'dd e'n gweld Abertawe fel ei gartref erbyn hyn."

Mae Ms Sayed yn galw ar Lywodraeth y DU i "weithredu mewn ffordd lot mwy cyfeillgar", a chaniatáu i geiswyr lloches weithio a chyfrannu i'r economi leol tra'n aros am ganlyniad eu cais i aros.

Nid yw'r Swyddfa Gartref, a oedd yn ystyried cais Mr Bolamu, wedi gwneud sylw ar yr achos.

Straeon perthnasol