Teyrnged i fachgen, 7, fu farw ar ôl cael ei daro gan fws

Samuel Barker Image copyright Llun teulu
Image caption Dywedodd teulu Samuel Barker fod ganddo "synnwyr digrifwch hwyliog"

Mae bachgen saith oed wedi marw ar ôl cael ei daro gan fws mini yn Sir Fynwy ddydd Llun.

Cafodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu galw i'r digwyddiad ar yr A466, Heol Henffordd yn Nhrefynwy am 15:48, ond nid oedd modd iddyn nhw ei achub a bu farw yn y fan a'r lle.

Bellach mae teulu Samuel Barker, oedd yn dod o Drefynwy, wedi talu teyrnged i "fachgen hapus, bywiog" oedd â "phersonoliaeth ddisglair".

Mae gyrrwr y bws mini, dyn 45 oed o Gaerloyw, wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal.

Mae wedi ei ryddhau wrth i'r ymchwiliad barhau, ac mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am y digwyddiad.

Image copyright Google
Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A466 yn Nhrefynwy brynhawn Llun

Wrth roi teyrnged iddo dywedodd teulu Samuel fod ganddo "synnwyr digrifwch hwyliog" a'i fod yn "mwynhau chwarae gyda theganau ceir, dringo coed, byd natur a sgïo".

Ychwanegodd y teulu bod eu ffydd Gristnogol yn eu cynnal yn dilyn y golled.

"Roedd gan Samuel ei hun ffydd go iawn. Rai misoedd yn ôl ysgrifennodd: 'Dwi'n ymddiried yn Iesu. Dwi'n edrych ymlaen cymaint i fynd i'r nefoedd.' Rydyn ni'n edrych ymlaen at ei weld yno hefyd.

"Bydd ffrindiau ysgol Samuel, ei deulu yn yr eglwys, ac yn bennaf oll ei ddau frawd, Mam a Dad, a'i deulu ehangach yn gweld colled fawr ar ei ôl."

Image copyright Google
Image caption Dywedodd Ysgol Eglwys yng Nghymru Osbaston bod y bachgen yn ddisgybl yno

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr Ysgol Osbaston yn Nhrefynwy eu bod "wedi tristau'n ofnadwy gan golled ein disgybl".

"Roedd y bachgen bach hyfryd yma'n rhan fawr o fywyd yr ysgol, yn fywiog ac yn gwenu drwy'r amser.

"Mae cymuned yr ysgol yn dod i dermau gyda'r newyddion trasig yma ac yn trysori ein hatgofion o fachgen bach poblogaidd, llawn cymeriad ac egni."

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dweud bod y bws mini "dan gytundeb" pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Peter Fox, "nad yw'n bosib rhoi mewn geiriau pa mor drist rydyn ni'n teimlo".