25 rhybudd llifogydd mewn grym wedi'r tywydd garw

Coeden wedi syrthio ar draws stryd
Image caption Fe wnaeth coeden ddisgyn ar draws ffordd gefn ym Montnewydd, Gwynedd ddydd Llun

Mae 25 rhybudd llifogydd wedi bod mewn grym ar draws Cymru yn dilyn tywydd garw ddaeth y sgil storm Brendan ddydd Llun.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod y mwyafrif o'r rhybuddion oren - sy'n awgrymu y dylid paratoi am lifogydd posib - mewn grym ar gyfer ardaloedd arfordirol yn y de-orllewin.

Mae dau rybudd coch, mwy difrifol, mewn grym - un yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf, rhwng Llangollen a Threfalyn, a'r llall o amgylch Afon Wysg rhwng Aberhonddu a Glangrwyne.

Fe achosodd y storm i 2,000 o gwsmeriaid SP Energy Networks yng ngogledd Cymru fod heb drydan am gyfnod ddydd Llun, wrth i wyntoedd hyrddio i dros 80 cilomedr yr awr.

Dywedodd y cwmni fod timau ychwanegol o weithwyr wedi eu defnyddio i drwsio nam ar gyflenwadau trydan, wrth i broblemau ddechrau gyda'r cyflenwadau am 13:00 ddydd Llun.

Erbyn 19:00 roedd cyflenwad trydan y mwyafrif o'r cwsmeriaid wedi ei ail-gysylltu, ac mae'r cwmni wedi ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Image copyright CNC
Image caption Roedd 23 rhybudd llifogydd mewn grym ar unwaith am un cyfnod ddydd Mawrth

Bu tua 1,500 o gartrefi yn ne Cymru heb drydan hefyd am gyfnodau brynhawn Llun.

Mae rhybudd melan am wyntoedd cryfion yn parhau mewn grym gan y Swyddfa Dywydd nes hanner nos, nos Fawrth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol