Galw ar Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru fod ar gael 24/7

Matt a Ellie Harris Image copyright Gwasanaeth Ambiwlans Awyr
Image caption Dywed tad Ellie Harris, Matt, efallai na fyddai Ellie "yma heddiw" oni bai am y gwasanaeth ambiwlans

Mae rhieni merch ddwy oed, gafodd ei hachub gan Ambiwlans Awyr Cymru, yn cefnogi cynllun i'r gwasanaeth fod ar gael bob awr o'r wythnos.

Ym mis Chwefror y llynedd cafodd Ellie drawiad ar ei chalon tra'n chwarae yn ei chartref yn Abercarn ger Caerffili.

Fe gyrhaeddodd criw o'r Ambiwlans Awyr mewn car, sydd ar gael nes 02:00 ar benwythnosau dros y gaeaf, a dywed ei thad ei fod yn gwbl argyhoeddedig "na fyddai Ellie yma heddiw oni bai am y gwasanaeth".

Yn fuan wedyn, darganfuwyd bod y ferch fach yn dioddef o Syndrom Brugada - cyflwr prin ond hynod o beryglus sy'n effeithio ar y ffordd y mae signalau trydan yn pasio trwy'r galon ac sy'n cyflymu'r curiad.

Wedi triniaeth mewn ysbytai yng Nghaerdydd a Bryste, mae Ellie bellach yn holliach.

Ar hyn o bryd, am resymau ariannol, dyw hi ddim yn bosib i'r Ambiwlans Awyr weithredu yn y nos ond maen nhw'n weithredol am 12 awr - rhwng 08:00 a 20:00 - bob diwrnod o'r wythnos.

Yn ystod oriau'r nos mae rhai aelodau o'r tîm meddygol ar gael i yrru ceir ymateb brys.

Ond nawr mae'r gwasanaeth yn ceisio sicrhau'r arian i redeg hofrenyddion drwy'r nos, rhywbeth sy'n cael ei gefnogi gan rieni Ellie.

Image copyright Ambiwlans Awyr Cymru
Image caption Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn weithredol am 12 awr y dydd

Roedd 2019 yn flwyddyn hynod o brysur i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wrth iddyn nhw ymateb i 3,627 o alwadau brys - 1,200 yn fwy o alwadau nag yn 2018.

Roedd 400 o'r galwadau yn gysylltiedig â chleifion o dan 17 oed.

Mae hofrenyddion y gwasanaeth yn gweithredu o Lanelli, Caernarfon, Y Trallwng a Chaerdydd.

Ar hyn o bryd mae'r elusen angen £6.5m y flwyddyn ond er mwyn i'r gwasanaeth fod yn weithredol 24/7 mae angen £1.5m yn ychwanegol.

Image copyright Ambiwlans Awyr Cymru
Image caption Mae Ellie bellach yn holliach

Dywed cadeirydd yr elusen, David Gilbert: "Gyda help y cyhoedd ry'n ni am weithredu ein gweledigaeth o ddarparu gwasanaeth 24 awr erbyn diwedd 2020."

Dywedodd y prif weithredwr Angela Hughes na fyddai'r "elusen yn y sefyllfa y mae hi heddiw heb gymorth pobl Cymru".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol