Llandeilo i helpu cymuned Llandilo, Awstralia wedi tanau

Llandilo Image copyright Getty Images
Image caption Diffoddwyr tân yn gweithio ynghanol y dinistr yn Llandilo, New South Wales

Mae pobl Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu codi arian ar gyfer cymuned fechan sydd wedi cael ei tharo gan y tanau gwyllt yn Awstralia.

Mae diffoddwyr rhan amser Llandilo, un o faestrefi Sydney, wedi bod yn rhan o'r ymdrechion i geisio diffodd y fflamau sydd wedi rheibio rhannau o New South Wales, y dalaith sydd wedi ei tharo waethaf.

Y gred yw bod cymuned Llandilo wedi ei henwi ar ôl tref Llandeilo rhywbryd yn y 1860au.

Mae 6.3m hectar o dir a fforestydd wedi cael eu dinistrio gan y tannau sydd wedi llosgi ers mis Medi.

Mae'r fflamau wedi dwysau yn sgil tymheredd o 40 gradd selsiws a gwyntoedd cryfion.

Mae Cyngor Tref Llandeilo wedi cyfrannu at yr ymdrechion i godi arian, gyda disgyblion o Ysgol Teilo Sant yn bwriadu codi arian hefyd.

Fe fydd diffoddwyr tân rhan amser tref Llandeilo hefyd yn codi arian trwy nifer o ddigwyddiadau penodol.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae 27 o bobl wedi marw ar draws Awstralia o ganlyniad i'r tanau
Image copyright Getty Images
Image caption Mae llawer o'r diffoddwyr tân yn Llandilo yn gweithio'n rhan amser

Yn ôl Maer Llandeilo, Owen James, mae yna gysylltiad cryf rhwng y ddwy gymuned, a dyhead i roi help llaw i bobl yr ardal.

"Ar ôl gweld beth oedd yn mynd 'mlaen, a gweld dynion a menywod tân rhan amser yw nhw yn 'neud lot i helpu'r achos - ma' fe'n serious.

"Ni wedi bod yn edrych sut i godi arian ar gyfer yr achos. Mae Cyngor Tref Llandeilo wedi codi £100 neithiwr yn y cyfarfod, a ni'n gobeithio codi mwy o arian yn y dref i ariannu unrhyw beth sydd angen."

Yn ôl y Cynghorydd James, mae'r ffaith taw diffoddwyr tân rhan amser sydd yn y ddau le wedi annog pobl i godi arian.

"'Na gyd maen nhw eisiau gwneud yw cadw pobl yn saff," meddai. "Ni ar yr un blaned a dylen ni gadw'r cysylltiad a helpu ein gilydd."

Pynciau Cysylltiedig