Bugail yn cydnabod sylw amhriodol tuag at ferch ifanc

Gwyn Ogwen Thomas yn cyrraedd Llys Y Goron Caernarfon
Image caption Gwyn Ogwen Thomas yn cyrraedd Llys Y Goron Caernarfon ar ddiwrnod cyntaf yr achos

Mae bugail o Wynedd wedi cydnabod iddo wneud sylw amhriodol wrth ferch ifanc bron i 30 mlynedd yn ôl ond mae'n gwadu iddo ymosod yn anweddus arni.

Mae Gwyn Ogwen Thomas, 66 oed, yn pledio'n ddieuog i dri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar ferch ifanc dros gyfnod o chwe blynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon honiad gan y ferch, sydd bellach yn ei 40au, fod y diffynnydd wedi ei gwthio yn erbyn dresel yn ei gartref a cheisio'i chusanu.

Yn ôl yr erlyniad roedd o hefyd wedi ei chyffwrdd yn anweddus, cyn iddi hi redeg o'r tŷ.

Ddydd Mawrth dywedodd Mr Thomas wrth y llys mai'r hyn ddigwyddodd oedd ei fod o wedi dweud wrthi: "Taswn i ugain mlynedd yn ieuengach, mi fyswn i'n ffansio chdi."

Roedd y ferch yn 13 neu 14 oed ar y pryd.

Dywedodd y diffynnydd ei fod yn derbyn fod y sylw'n amhriodol. Ond gwadodd ei fod wedi ymosod arni.

Mae'r llys wedi clywed i nifer o'r ymosodiadau honedig ddigwydd mewn pwll nofio lleol.

Dywedodd Mr Thomas nad oedd o'n cofio'r ferch yn mynd i nofio gydag ef a'i deulu.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol