'Lleiafrifoedd ethnig yn cael eu hanghofio'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfrifiad 2021: 'Lleiafrifoedd ethnig yn cael eu hanghofio'

3 Rhagfyr 2019 Diweddarwyd 11:59 GMT

Mae 'na bryder bod lleiafrifoedd ethnig yn cael eu hanghofio wrth i'r Cyfrifiad nesaf gael ei gynnal yn 2021.

Unwaith eto, fydd 'na ddim opsiwn i ddatgan eich bod chi'n Gymro neu'n Gymraes o gefndir ethnig lleiafrifol.

Wrth siarad â Newyddion 9, mae'r gantores Kizzy Crawford yn dweud iddi gael ei synnu gan y prinder opsiynau yn ffurflen ddrafft y Cyfrifiad.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr, eu bod wedi ymgynghori gyda'r cyhoedd wrth benderfynu ar y cwestiynau.