Deddfwriaeth newydd i ddiogelu pobl bwriadol digartref

Person digartref ar y stryd Image copyright Getty Images
Image caption Mae pobl yn cael eu hystyried eu bod yn fwriadol ddigartref os ydyn nhw'n gadael llety addas

Mae rheolau newydd wedi'u cyflwyno sy'n ei gwneud hi'n ddyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol Cymru i ddarparu llety i bobl sy'n fwriadol ddigartref.

Unigolion yw'r rhain sydd wedi gadael llety addas neu sydd wedi cael eu hel allan oherwydd ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Mae nifer y rhai sy'n fwriadol ddigartref wedi disgyn o 605 yn 2013-14 i 201 yn 2018-19.

Dywed y Gweinidog Tai Julie James y byddai'r newid yn rhoi mwy o sicrwydd i nifer - yn eu plith merched beichiog a phlant.

'Cynnig mesurau ychwanegol'

Dywedodd: "Dros y bum mlynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl fwriadol ddigartref.

"Bydd gan rai o'r aelwydydd hyn aelodau ifanc ac agored i niwed, a bydd cychwyn y darpariaethau newydd yn cynnig mesurau diogelu ychwanegol iddyn nhw.

"Bydd hefyd yn helpu i sicrhau bod rhai o'n dinasyddion sydd fwyaf agored i niwed yn cael y cymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnyn nhw i'w helpu i ddod o hyd i lety priodol a chadw'r llety hwnnw."

Dywed llefarydd ar ran y Gymdeithas Llywodraeth Leol, sy'n cynrychioli cynghorau bod awdurdodau "yn cymryd o ddifrif eu dyletswyddau i gefnogi teuluoedd mewn amgylchiadau heriol".

"Mae cyflwyno'r ddeddfwriaeth hon yn cefnogi'r hyn y mae'r awdurdodau yn ceisio ei wneud."

Straeon perthnasol