Yr A478 wedi ailagor yn dilyn tân

Tan

Fe gafodd y brif ffordd rhwng Arberth ac Aberteifi - A478 - ei chau am dros 14 awr ddudd Sul yn dilyn tân mewn tŷ yn mhentre Rhoshill, ger Cilgerran yng ngogledd Sir Benfro.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12:30 fore Sul.

Dywed y Gwasanaeth Tân fod pedwar o griwiau, o Aberteifi, Castellnewydd Emlyn a Crymych, ynghyd â thîm arbenigol o Hwlffordd wedi cynorthwyo yn y gwaith o reoli'r tân.

Bu'r heddlu hefyd yn bresennol ar y safle.

Dywedodd llefarydd fod ymchwiliad yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin i achos y tân.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu ond mae yna niwed difrifol i'r adeilad.

Image caption Cafodd y gwasanethau brys eu galw am 12:30 fore Sul