Rheolwr pêl-droed o Wrecsam yn ennill gwobr Arwr Tawel y BBC

Delwyn Derrick
Image caption Delwyn Derrick (ar y dde) yn derbyn y wobr gan gyn-asgellwr Cymru, Mickey Thomas

Mae rheolwr tîm pêl-droed o Wrecsam wedi ennill gwobr Arwr Tawel BBC Cymru eleni.

Fe dderbyniodd Delwyn Derrick, sy'n rheolwr gyda CPD Bellevue yn Wrecsam, glod am ei waith o ddod â phobl at ei gilydd drwy bêl-droed.

Mae Arwr Tawel BBC Cymru Wales yn rhan o ymdrech ledled y DU i ddod o hyd i wirfoddolwr sydd wedi gwneud gwahaniaeth o fewn byd y campau.

Fe gafodd y wobr ei chyflwyno i Mr Derrick gan gyn-asgellwr pêl-droed Cymru, Manchester United a Wrecsam, Mickey Thomas a ddaeth i un o sesiynau hyfforddi'r clwb.

Cafodd Mr Derrick ei enwebu am y wobr gan chwaraewyr Bellevue a'i wraig, Sam, a esboniodd sut mae'n gweithio i helpu'r chwaraewyr ar y cae pêl-droed ac oddi arno.

Image caption Cafodd CPD Bellevue ei sefydlu er mwyn dod â mewnfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches at ei gilydd

Cafodd CPD Bellevue ei sefydlu gan Mr Derrick yn 2016 er mwyn dod â mewnfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches at ei gilydd i wneud ffrindiau newydd yn eu cymunedau newydd.

Dair blynedd yn ddiweddarach mae'r tîm, sy'n cynnwys chwaraewyr o wledydd ar draws y byd, wedi cael sawl llwyddiant.

Dywedodd Sam Derrick: "Mae Delwyn wedi dod yn llysgennad answyddogol dros gydlyniant cymunedol a rhyngweithio cymdeithasol.

"Fe wnaeth y clwb ehangu'n gyflym iawn - o weithio yn y gymuned dramor yn unig i ddechrau, i weithio gyda phobl leol o gefndiroedd anodd - oherwydd bod Delwyn yn teimlo ei fod yn gallu gwneud rhywbeth mwy na thîm pêl-droed."

Dywedodd un o chwaraewyr y clwb: "Rydw i'n geisydd lloches yn y wlad yma ac rydw i wedi bod yn rhan o deulu Bellevue am ychydig o fisoedd erbyn hyn.

"Rydw i wedi dod o hyd i gyfeillgarwch ac rydw i'n cael fy nghefnogi gan fy nghyd-chwaraewyr, a gan Delwyn yn enwedig, sydd wedi bod yn hollbwysig o ran fy helpu i integreiddio yn y gymuned."

Bydd Delwyn yn derbyn y wobr yn swyddogol yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru ddydd Mawrth 10 Rhagfyr yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd.

Straeon perthnasol