Cymru i ddarganfod eu gwrthwynebwyr grŵp yn Euro 2020

Cymru yn dathlu cyrraedd Euro 2020 Image copyright Getty Images
Image caption Dyma'r eildro mewn pedair blynedd i Gymru gyrraedd Pencampwriaethau Ewrop

Fe fydd Cymru'n darganfod pwy fyddan nhw'n wynebu yn Euro 2020 pan fydd y grwpiau'n cael eu dewis brynhawn Sadwrn mewn seremoni yn Bucharest.

Llwyddodd tîm Ryan Giggs i sicrhau eu lle yn y gystadleuaeth ar ôl trechu Hwngari o 2-0 yn eu gêm ragbrofol olaf yn gynharach yn y mis.

Maen nhw eisoes yn gwybod mai dim ond dewis o ddau grŵp y gallen nhw fod ynddi - Grŵp A neu B.

Bydd y gystadleuaeth rhwng 12 Mehefin a 12 Gorffennaf yn cynnwys 24 o dimau, wedi'u rhannu yn chwe grŵp o bedwar - yr un drefn ac y cafwyd yn Euro 2016.

Gwlad Belg eto?

Mae 20 o'r timau fydd yn cystadlu yn Euro 2020 eisoes wedi'u cadarnhau, a bydd pedwar arall yn ymuno â nhw yn dilyn y gemau ail gyfle ym mis Mawrth.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chwarae ar draws 12 dinas wahanol yn Ewrop, gyda'r gwledydd hynny yn cael mantais gartref yn y gemau grŵp os ydyn nhw wedi cyrraedd.

Oherwydd hynny, a'r ffaith bod Cymru ymhlith y detholion isaf, fe fyddan nhw unai'n cael eu dewis yng Ngrŵp A, gyda gemau yn Rhufain a Baku, neu Grŵp B ble byddan nhw'n chwarae yn Copenhagen a St Petersburg.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Ryan Giggs wedi ennill wyth o'i 18 gêm wrth y llyw gyda Chymru

Maen nhw eisoes yn gwybod mai Denmarc, Rwsia a Gwlad Belg fydd eu gwrthwynebwyr os ydyn nhw'n cael eu dewis yng Ngrŵp B.

Fe wnaeth Cymru golli ddwywaith yn erbyn Denmarc yng Nghynghrair y Cenhedloedd llynedd, ond fe wnaethon nhw drechu Rwsia a Gwlad Belg y tro diwethaf iddyn nhw eu hwynebu - a hynny yn Euro 2016 wrth gwrs.

Os ydyn nhw yng Ngrŵp A bydd Cymru'n wynebu'r Eidal, unai Ffrainc, Gwlad Pwyl, Y Swistir neu Croatia o Bot 2, ac unai Portiwgal, Twrci, Sweden, Awstria neu'r Weriniaeth Tsiec o Bot 3.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Aaron Ramsey, Wayne Hennessey, Gareth Bale a Chris Gunter i gyd hefyd yn rhan o'r garfan yn Euro 2016

Bydd y seremoni yn Rwmania yn dechrau am 17:00, gyda phob un o'r chwe grŵp yn cael eu dewis yn eu tro.

Yn ogystal â darganfod eu gwrthwynebwyr, bydd Cymru hefyd yn cael gwybod beth fydd trefn y gemau grŵp hynny, gyda'r amseroedd yn cael eu cadarnhau yn ddiweddarach.

Bydd y ddau dîm uchaf ym mhob grŵp, yn ogystal â phedwar o'r timau sy'n gorffen yn drydydd, yn mynd drwyddo i rownd yr 16 olaf.

Mae ffeinal a rownd gynderfynol Euro 2020 yn cael eu chwarae yn Wembley, Llundain, ac mae dinasoedd Glasgow a Dulyn hefyd ymhlith y dwsin sydd yn cynnal rhai o gemau'r gystadleuaeth.

Straeon perthnasol