Graeanwyr Sir Gâr yn penderfynu streicio dros gyflogau

Iola Wyn
Gohebydd BBC Cymru

Published
image copyrightGetty Images

Mae gweithwyr sy'n graeanu ffyrdd Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu streicio oherwydd anghydfod dros gyflogau.

Roedd pleidlais aelodau undeb y GMB ar y mater yn cau amser cinio ddydd Llun, gyda dros 75% o blaid streicio.

Bydd pleidlais aelodau undebau Unsain ac Unite ar y mater yn dod i ben yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Mae'r gweithwyr wedi rhybuddio y gallai'r streic arwain at anhrefn ar y ffyrdd yn y flwyddyn newydd.

'Dim cynnig teg'

Mae'r GMB, sy'n cynrychioli 50 o staff, yn dweud bod telerau ac amodau eu haelodau yn Sir Gâr gyda'r gwaethaf o blith awdurdodau lleol.

Yn ôl trefnydd rhanbarthol yr undeb, maen nhw wedi bod yn trafod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf er mwyn ceisio dod i gytundeb ond mae'r undeb yn dadlau nad ydyn nhw wedi cael cynnig teg hyd yn hyn.

Cyn canlyniad y bleidlais dywedodd pennaeth priffyrdd a thrafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, Stephen Pilliner, ei fod wedi bod mewn trafodaethau gyda'r undebau ynglŷn â chynnal a chadw ffyrdd dros y gaeaf.

Ychwanegodd bryd hynny y byddan nhw'n trafod canlyniad y balot gyda'r undebau unwaith iddo gael ei gyhoeddi.

Straeon perthnasol