Gwahardd meddyg teulu 7 mlynedd wedi marwolaeth bachgen

Ryan Morse
Image caption Bu farw Ryan Morse ym mis Rhagfyr 2012

Mae meddyg teulu wedi cael ei gwahardd oddi ar y gofrestr feddygol yn dilyn marwolaeth bachgen 12 oed bron i saith mlynedd yn ôl.

Bu farw Ryan Morse o Frynithel, ger Abertyleri ar 8 Rhagfyr 2012 o glefyd Addison.

Aeth yn sâl ym mis Gorffennaf ond fe ddywedodd tri doctor, gan gynnwys Dr Joanne Rudling, mai feirws oedd yn achosi ei symptomau.

Fe wnaeth Dr Rudling fethu â nodi manylion o alwad ffôn gyda mam Ryan ddiwrnod cyn iddo farw.

Daeth tribiwnlys meddygol i'r casgliad fod methiannau ac anonestrwydd yng ngweithredoedd Dr Rudling.

Daeth i'r amlwg hefyd ei bod wedi bod yn anonest mewn datganiad i'r heddlu.

Fe wnaeth y tribiwnlys hefyd ganfod mai un o fethiannau Dr Rudling oedd ceisio osgoi beirniadaeth.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o ddynladdiad trwy esgeulustod ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder mewn llys yn 2016.

Image caption Joanne Rudling yn 2016 pan gafodd ei chanfod yn ddieuog o ddynladdiad drwy esgeulustod difrifol ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder

Derbyniodd Dr Rudling waharddiad am naw mis, a bydd yn rhaid iddi wynebu adolygiad cyn diwedd y cyfnod hwnnw.

Dywedodd y panel y byddai'r cyfnod yn rhoi amser i Dr Rudling "fyfyrio, adfer a chael mewnwelediad i'w hanonestrwydd".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol