Gwaith datblygu Ffordd y Brenin Abertawe wedi'i gwblhau

  • Cyhoeddwyd
Ffordd y Brenin
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygiad wedi wynebu oedi ar ôl i gwmni adeiladu fynd i'r wal

Mae ailddatblygiad gwerth £12m o Ffordd y Brenin yn Abertawe wedi cael ei ganmol gan berchnogion busnesau, sy'n gobeithio y bydd yn hwb i fasnach.

Mae'r gwaith wedi wynebu oedi, yn bennaf wedi i'r cwmni adeiladu oedd yn gyfrifol am y gwaith, Dawnus, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr gyda'r gwaith ar ei hanner.

Fe wnaeth Griffiths Ltd gamu i'r adwy ac fe gafodd y gwaith ar y ffordd ei gwblhau'r wythnos hon, gydag ardaloedd cyfagos i gael eu gorffen yn y flwyddyn newydd.

"Mae'n edrych yn dda - gobeithio y bydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas," meddai'r cigydd Howard Penry.

"Yn y tymor hir bydd e werth e. Mae wedi cymryd amser hir ac mae wedi achosi trafferthion, ond nawr bod hynny wedi'i gwblhau mae'n hwb."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Howard Penry ei fod yn "gobeithio y bydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas"

Fe wnaeth siop Perfect Bridal symud i'r ardal am fod y rheolwr, Julie Riby yn credu mai "dyma'r lle i fod".

"Nawr bod e wedi'i gwblhau rwy'n hapus iawn gydag e," meddai.

Mae Ffordd y Brenin wedi cael ergydion dros y degawd diwethaf, gyda bywyd nos yn gadael yr ardal a nifer o siopau ynghau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae newidiadau wedi'u gwneud i drefn y ffyrdd ac edrychiad Ffordd y Brenin

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart bod y gwaith ar ardaloedd cyfagos wedi dod i ben dros y Nadolig i "gefnogi masnachwyr".

"Rydych chi'n edrych o amgylch canol y ddinas ac mae hyd at 10 craen i'w gweld - dydyn ni ddim wedi gweld hynny ers 20 mlynedd," meddai.

"Bydd y safleoedd eraill ar agor dros y misoedd nesaf ac erbyn 2022/23 bydd gennym ni ganol dinas gwahanol iawn."

Mae ailddatblygiad Ffordd y Brenin yn rhan o ddatblygiad ehangach o ganol Abertawe, gan gynnwys arena 3,500 sedd a pharc arfordirol.

Bydd cabinet y cyngor yn penderfynu ddydd Iau a fydd yn rhoi £110m i'r cynllun, wedi iddyn nhw eisoes gymeradwyo £24m hyd yn hyn.