BBC Cymru Fyw

Ydy Tachwedd yn rhy gynnar i addurno ar gyfer y Nadolig?

Published
image copyrightAnya Jones
image captionPedair o chwech o goed Nadolig Anya Jones yng Nghaernarfon a'r plant Dion a Macsen wrth eu bodd!

Ydy mis Tachwedd yn rhy gynnar i roi'r goeden Nadolig i fyny? Ddim i un teulu sydd wedi gosod ac addurno chwe choeden Nadolig yn eu tŷ teras yng Nghaernarfon ers canol Tachwedd.

"Dydi hi byth rhy gynnar i roi coeden Dolig fyny!" meddai Anya Jones sy'n byw gyda'i gŵr Terry a'u plant Dion a Macsen.

"Fel arfer mi fydda' i yn rhoi nhw fyny o tua'r deuddegfed o Dachwedd.

"Mi fyddai yn trimio ond dim fel oedden nhw'n 'neud yn yr wythdegau hefo rhoi petha ar y to - jyst rhoi petha bach neis o gwmpas y tŷ. Mae gen i lot o waith i roi y chwech coeden i fyny a trimio nhw!"

Mae Anya yn cyfaddef nad ydi ei ffrindiau i gyd yn deall.

"Mae rhai yn chwerthin a dweud fy mod i ddim yn gall," meddai.

"Mae Terry yn dweud bob tro fod hi lot rhy gynnar ac yn trio perswadio fi i beidio - ond dwi yn cael ffordd fy hun. Ond dwi'n siŵr fod o yn mwynhau cael y goeden i fyny!"

image copyrightAnya Jones

Pan oedd Anya yn blentyn, roedd y goeden fel arfer yn mynd i fyny ar ddechrau Rhagfyr ond wrth iddi hi dyfu fyny mae wedi bod eisiau ei rhoi fyny yn gynharach bob blwyddyn er mwyn cael ymestyn yr amser.

Ond pam?

"Pam ddim? Dwi'n mwynhau Dolig ac yn hoff iawn o weld gwyneb y plant pan mae'r goeden gyntaf yn mynd i fyny.

"Dwi'n hoffi cynhesrwydd y Nadolig, yr hapusrwydd a'r cyffro a threulio amser gyda'r plant a'r teulu, a dwi'n ddiolchgar fy mod yn medru gwneud hyn hefo pobl dwi'n garu," meddai.

Ond nid i'r plant yn unig mae'r addurniadau Nadolig.

"Mi oeddwn i'n gwneud hyn cyn cael plant! Mae fi a Terry wedi bod hefo ein gilydd dros 12 blynedd a mi wnaethon ni gychwyn gyda un coeden," meddai Anya.

"Bob blwyddyn mae ein casgliad wedi tyfu a tyfu. Mond tair ystafell yn y tŷ sydd ddim hefo coeden - un o'r rhain ydi'r toiled."

image copyrightAnya Jones

Ac am faint maen nhw'n aros fyny wedyn?

Yn ôl traddodiad dywedir fod angen tynnu'r addurniadau Nadolig erbyn Gŵyl Ystwyll, sef 6 Ionawr.

Mae'r dyddiad yn ymwneud â hen draddodiad cyn-Gristnogol ynglŷn â dyddiad aileni'r haul ond fe gafodd ei fabwysiadu gan yr Eglwys yn y gorllewin fel y dyddiad y daeth y Doethion i weld y baban Iesu a diwedd gŵyl y Nadolig.

Ond mae ganddo arwyddocâd arall i Anya.

"Fel arfer mi fyddai yn cymeryd nhw lawr ar fy mhen-blwydd, ar y chweched o Ionawr. Y traddodiad ydi cadw nhw fyny am 12 diwrnod ar ôl y Dolig ond dwi'n anwybyddu'r traddodiad i'w rhoi nhw fyny 12 diwrnod cynt," meddai.

image copyrightAnya Jones
image captionFyddai coeden go iawn ddim yn debyg o bara ddigon hir!

Ond mae'n dibynnu a ydy eich coeden yn un go iawn ai peidio. Mae'r gymdeithas ar gyfer tyfwyr coed Nadolig Prydain (BCTGA) yn awgrymu ichi beidio prynu coeden cyn 1 Rhagfyr er mwyn iddi fod ar ei gorau. Dylai coeden bara dros bedair wythnos os yw'n cael y gofal iawn, meddent.

Y Frenhines Fictoria wnaeth boblogeiddio'r goeden Nadolig ym Mhrydain wedi i'w gŵr, Albert, ddod â'r traddodiad o'r Almaen; traddodiad oedd yn seiliedig ar arferion Paganaidd yn wreiddiol.

Bryd hynny, byddai'r goeden yn mynd i fyny ar Noswyl Nadolig ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau meddwl am addurno'r tŷ tua dechrau Rhagfyr erbyn hyn.

Ond os credwch chi'r siopau, mae'r Nadolig yn cychwyn yn syth ar ôl Calan Gaeaf - ac mae hynny'n iawn gan Anya!

Hefyd o ddiddordeb:

  • Dawel Nos?! Nadolig... gyda naw o blant
  • Fy stafell i: 'Dolig teulu Glanaethwy
  • Pam nad ydi Gary Slaymaker a Daniel Glyn yn hoffi'r Nadolig?