'Myfyrwraig wedi adnabod sepsis cyn marwolaeth ei mam'

Published
image copyrightLlun teulu
image captionRoedd Samantha Brousas newydd ddechrau swydd newydd pan ddirywiodd ei hiechyd

Fe wnaeth myfyrwraig meddygaeth adnabod symptomau sepsis oriau cyn i'r salwch ladd ei mam, mae cwest wedi clywed.

Bu Samantha Brousas, 49 o Gresffordd ger Wrecsam, yn aros mewn ambiwlans y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam am dros dair awr cyn ei marwolaeth yn ddiweddarach.

Dywedodd ei merch, Sophie, oedd yn fyfyriwr meddygol yn ei phedwaredd flwyddyn ar y pryd, ei bod wedi cwrdd â'i mam yn yr ambiwlans ac adnabod mai sepsis oedd ganddi.

Clywodd y cwest nad oedd gan y parafeddygon yr hawl i roi gwrthfiotigau iddi tra roedd hi dal yn yr ambiwlans yn aros am le yn yr ysbyty.

Mae'r cwest i farwolaeth Ms Brousas yn canolbwyntio ar y trefniadau o amgylch ei mynediad i'r ysbyty, yn cynnwys y broses o'i throsglwyddo rhwng Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a gweithwyr yr ysbyty.

'Daeth neb o'r ysbyty i'w gweld hi'

Bu farw Ms Brousas ar 23 Chwefror y llynedd, 48 awr ar ôl mynd mewn i'r ysbyty.

Dywedodd ei merch bod parafeddygon wedi dangos canlyniadau profion meddygol ei mam iddi yn yr ambiwlans: "Dywedais 'Ai sepsis ydy hwn felly?'.

"Oni ddylai hi fod yn yr ysbyty ac yn cael gwrthfiotigau o fewn yr awr?"

Dywedodd wrth y cwest iddi ofyn os all y parafeddygon roi gwrthfiotigau i'w mam.

"Ond dywedodd y parafeddygon nad oedden nhw'n gallu. Cyn belled a dwi'n gwybod daeth neb allan o'r ysbyty i'w gweld hi yn yr ambiwlans."

image captionRoedd Samantha Brousas mewn ambiwlans am dros dair awr heb dderbyn gwrthfiotigau nes bod lle yn Ysbyty Maelor i'w derbyn

Disgrifiodd partner Ms Brousas o wyth mlynedd, Simon Goacher, bod gan y ddau ohonyn nhw annwyd dros gyfnod y flwyddyn newydd, ond nad oedd hi wedi gwella.

Dywedodd: "Cafodd hi anadlwr ventolin ond doedd o ddim yn ymddangos bod o'n 'neud lot i helpu."

Dirywiodd cyflwr Ms Brousas o 19 Chwefror, a bu'n rhaid iddi golli gwaith ar ôl dechrau swydd newydd ond wythnos yn gynt.

'Ddim yn risg uchel'

Mae'r cwest wedi clywed gan nifer o aelodau staff meddygol oedd wedi gweld neu siarad â Ms Brousas yn y dyddiau cyn iddi gael ei chludo i'r ysbyty.

Dywedodd nyrs ym Meddygfa Strathmore, Wrecsam, Rebecca McNay bod ei symptomau heb ysgogi rhybudd sepsis awtomatig ar system gyfrifiadurol y GIG.

"Doedd hi ddim yn y categori risg uchel ar gyfer sepsis," meddai.

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod Ms Brousas wedi gofyn i feddyg teulu yn y feddygfa, ddiwrnod cyn mynd i'r ysbyty, os roedd hi'n mynd i farw.

Roedd Dr Geetha Bala wedi ateb nag oedd hi am farw, a'i bod yn meddwl mai gastro-enteritis feirol - llid y stumog a'r coluddion - oedd arni.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig