BBC Cymru Fyw

Aston Martin yn lansio car cyntaf ffatri Sain Tathan

Published
image copyrightAston Martin Lagonda
image captionMae "bwrdd yngynghorol benywaidd" wedi chwarae rhan yn natblygiad yr SUV newydd

Mae Aston Martin wedi lansio'r car cyntaf i gael ei gynhyrchu yng Nghymru, gyda'r gobaith y bydd yn hwb wedi i'r cwmni gyhoeddi colledion o £13.5m yn y tri mis hyd at fis Medi.

Fe roddodd Llywodraeth Cymru £18.8m mewn grantiau er mwyn denu'r cwmni i Fro Morgannwg.

Bydd 750 o bobl yn cael eu cyflogi yn y pen draw yn Sain Tathan, a'r model DBX newydd yw'r cerbyd cyntaf i gael ei gynhyrchu yna.

Cafodd ei lansio'n swyddogol yn gynnar bore Mercher.

Gwireddu gweledigaeth

Dywed Aston Martin mai dyma "anterth rhaglen ddatblygu helaeth".

Mae'r DBX, medd y prif weithredwr Dr Andy Palmer, yn gwireddu'r weledigaeth i "ehangu portffolio'r cwmni, ac yn nodi dechrau gwaith cynhyrchu yn ail ffatri gynhyrchu Aston Martin".

Y gobaith yw y bydd y model newydd yn apelio at gwsmeriaid sydd ddim fel arfer yn prynu ceir Aston Martin.

image copyrightAston Martin Lagonda
image captionGall cwsmeriaid ofyn am nodweddion ychwanegol fel golchwr anifeiliaid anwes cludadwy a chynheswr i'r cist

Mae "bwrdd ymgynghorol benywaidd" wedi chwarae rhan yn natblygiad cerbyd cyntaf y cwmni i fod â phum sedd, a fydd yn costio £158,000.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Aston Martin eu bod yn benthyg $150m (£116.7m) i sefydlogi'i sefyllfa ariannol cyn y lansiad.

Dywedodd Dr Palmer wrth asiantaeth newyddion Reuters bod y DBX "yn fodel wirioneddol bwysig" gan fod y cwmni "i bob pwrpas yn cynnal cost ffatri gyfan heb fod yn derbyn unrhyw refeniw".

Yn gynharach ym mis Tachwedd, dywedodd Aston Martin bod gwerthiannau i werthwyr ceir wedi gostwng 16% i 1,497 o geir rhwng Gorffennaf a Medi gan fod llai o alw yn Ewrop ac Asia.

image copyrightAston Martin Lagonda

Mae gwerth cyfranddaliadau'r cwmni wedi simsanu ers cael eu cynnig ar y farchnad stoc fis Hydref y llynedd.

Roedd cymhorthdal Llywodraeth Cymru yn ddibynnol ar ddarparu swyddi, hyfforddi sgiliau ac ymchwil a datblygu.

Mae hefyd wedi rhoi gwarant 30 mlynedd i Aston Martin a fyddai'n golygu bod arian cyhoeddus yn talu rhent y safle petai'r cwmni'n gadael. Dydy gwerth y warant honno heb ei ddatgelu.

Mae Aston Martin wedi dweud yn y gorffennol mai Sain Tathan fydd "cartref trydaneiddio" y cwmni lle bydd yn cynhyrchu'r cerbydau Lagonda a RapidE newydd, ond bydd y rheiny'n cael eu cynhyrchu ar raddfa lai o lawer.

Pynciau Cysylltiedig

  • Busnes
  • Economi

Straeon perthnasol

  • Ceir cyntaf o ffatri Aston Martin ym Mro Morgannwg