Carchar am ladd menyw 20 oed wedi ras geir â ffrind

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sophie Brimble yng Ngorffennaf 2017

Mae gyrrwr o Lyn Ebwy a rasiodd ar gyflymder hyd at 80mya mewn ardal breswyl wedi cael dedfryd o wyth mlynedd o garchar am achosi marwolaeth menyw 20 oed.

Cafwyd Neil Brooks yn euog ym mis Hydref o achosi marwolaeth Sophie Brimble, o Grucywel ym Mhowys, yng Ngorffennaf 2017.

Bu farw wedi i Brooks, 49, a chariad Miss Brimble, Jay Bayliss, 25, rasio'i gilydd ar strydoedd â chyfyngiad cyflymder o 30mya ym Mrynmawr, Blaenau Gwent.

Dywedodd y Barnwr Michael Fitton wrth ei ddedfrydu yn Llys Y Goron Caerdydd bod marwolaeth Miss Brimble "yn drasiedi ddiangen a fyddai wedi bod mor hawdd i'w hosgoi".

Ychwanegodd bod hi'n "amhosib mesur y loes sydd wedi ei achosi."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Neil Brooks wedi pledio'n ddieuog i achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus

Roedd Miss Brimble yn teithio yn sedd flaen car ei chariad pan gollodd Mr Bayliss reolaeth ar y cerbyd a tharo polyn lamp metel.

Bu farw yn y fan a'r lle.

Cafodd Mr Bayliss anaf mor ddifrifol nes bod dim modd dwyn achos yn ei erbyn mewn cysylltiad â'r gwrthdrawiad.

Dywedodd yr erlyniad bod "y naill yrrwr wedi annog y llall" a bod y ras rhwng y ddau wedi arwain at farwolaeth Miss Brimble.

Roedd Brooks wedi pledio'n ddieuog i achosi marwolaeth Miss Brimble trwy yrru'n beryglus ac i gyhuddiad o achosi anaf difrifol i Mr Bayliss trwy yrru'n beryglus.

'Twp, hunanol, diofal'

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd mam Miss Brimble, Ruth Jenkins bod bywydau ei theulu "wedi newid... am byth" wedi'r sioc o gael gwybod am y farwolaeth.

"Ro'n i mor grac gyda Bayliss am yrru fel ynfytyn," meddai. "Sut gall e fod mor dwp a hunanol."

"Ddylie bod hyn erioed wedi digwydd. Roedd y cyfan oherwydd twpdra a diofalwch dau yrrwr oedd heb ystyried y canlyniadau o gwbl."

Cafodd Brooks hefyd ei wahardd rhag gyrru am naw mlynedd.

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig