Cynnydd mawr yn nifer achosion sy'n 'peryglu' ceffylau

Liam Evans
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mari Williams yn dweud ei bod wedi cael sawl profiad annymunol wrth farchogaeth ar y ffyrdd

Mae'r nifer y "digwyddiadau peryglus" rhwng ceffylau a cheir yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Yn ôl Cymdeithas Ceffylau Prydain, fe welodd Cymru gynnydd o 78% yn nifer yr achosion lle ddaeth ceffyl i gyswllt agos â char.

Mae'r gymdeithas hefyd yn nodi mai dim ond un o bob 10 ddigwyddiad sy'n cael eu cofnodi, ac fe all y nifer felly fod yn llawer uwch.

Dywedodd un sy'n marchogaeth fod mynd â'i cheffyl ar y lôn yn gallu fod yn brofiad "afiach".

Yn 2017-2018 fe gafodd 32 o "ddigwyddiadau peryglus" eu cofnodi yng Nghymru o gymharu â 57 eleni.

Bu farw un ceffyl mewn gwrthdrawiad yn Mro Morgannwg eleni.

Disgrifiad,
Digwyddiadau peryglus wrth farchogaeth

Mae Mari Williams, sydd yn 20 oed, wedi bod yn marchogaeth ers yn fach ac wedi cael sawl profiad "hynod o beryg".

"Dwi wedi cael rhai diwrnodau afiach," meddai.

"Mae'r sŵn lleiaf yn gallu gwneud iddyn nhw gynhyrfu. Mae'n hollol dibynnu pa fath o bobl sydd ar y lôn.

"'Sa unrhyw sŵn yn gallu gwneud iddyn nhw fynd o ochr o ochr ac mae hynny'n beryg inni, ond i'r bobl yn y ceir 'sa nhw'n gallu glanio arnyn nhw hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae yna gyngor i yrwyr gadw lled car o geffylau ar y ffyrdd

Dywedodd Cymdeithas Ceffylau Prydain fod 3,737 o ddigwyddiadau peryglus wedi cael eu cofnodi ers dechrau cadw cofnodion yn 2010, gyda 315 o geffylau a 43 o bobl wedi eu lladd.

Mae eu hymgyrch diweddaraf yn annog pobl i gadw lled car wrth basio ceffyl ac i yrru dim hwy na 15 mya.

"Mae'n gallu fod yn hynod o beryg fel mae ceffylau yn dychryn maen nhw'n symud i'r ochr", meddai Mari.

"Mae rhai digwyddiadau pan mae'r ceffyl wedi mynd trwy'r windscreen."

Y cyngor yw i yrwyr fod yn amyneddgar ac i beidio â chanu corn.