Cynnydd mawr yn nifer achosion sy'n 'peryglu' ceffylau

Mari Williams ar ei cheffyl
Image caption Mae Mari Williams yn dweud ei bod wedi cael sawl profiad annymunol wrth farchogaeth ar y ffyrdd

Mae'r nifer y "digwyddiadau peryglus" rhwng ceffylau a cheir yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Yn ôl Cymdeithas Ceffylau Prydain, fe welodd Cymru gynnydd o 78% yn nifer yr achosion lle ddaeth ceffyl i gyswllt agos â char.

Mae'r gymdeithas hefyd yn nodi mai dim ond un o bob 10 ddigwyddiad sy'n cael eu cofnodi, ac fe all y nifer felly fod yn llawer uwch.

Dywedodd un sy'n marchogaeth fod mynd â'i cheffyl ar y lôn yn gallu fod yn brofiad "afiach".

Yn 2017-2018 fe gafodd 32 o "ddigwyddiadau peryglus" eu cofnodi yng Nghymru o gymharu â 57 eleni.

Bu farw un ceffyl mewn gwrthdrawiad yn Mro Morgannwg eleni.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Digwyddiadau peryglus wrth farchogaeth

Mae Mari Williams, sydd yn 20 oed, wedi bod yn marchogaeth ers yn fach ac wedi cael sawl profiad "hynod o beryg".

"Dwi wedi cael rhai diwrnodau afiach," meddai.

"Mae'r sŵn lleiaf yn gallu gwneud iddyn nhw gynhyrfu. Mae'n hollol dibynnu pa fath o bobl sydd ar y lôn.

"'Sa unrhyw sŵn yn gallu gwneud iddyn nhw fynd o ochr o ochr ac mae hynny'n beryg inni, ond i'r bobl yn y ceir 'sa nhw'n gallu glanio arnyn nhw hefyd."

Image caption Mae yna gyngor i yrwyr gadw lled car o geffylau ar y ffyrdd

Dywedodd Cymdeithas Ceffylau Prydain fod 3,737 o ddigwyddiadau peryglus wedi cael eu cofnodi ers dechrau cadw cofnodion yn 2010, gyda 315 o geffylau a 43 o bobl wedi eu lladd.

Mae eu hymgyrch diweddaraf yn annog pobl i gadw lled car wrth basio ceffyl ac i yrru dim hwy na 15 mya.

"Mae'n gallu fod yn hynod o beryg fel mae ceffylau yn dychryn maen nhw'n symud i'r ochr", meddai Mari.

"Mae rhai digwyddiadau pan mae'r ceffyl wedi mynd trwy'r windscreen."

Y cyngor yw i yrwyr fod yn amyneddgar ac i beidio â chanu corn.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol