'Methiannau ac anonestrwydd' meddyg mewn achos marwolaeth

  • Cyhoeddwyd
Ryan MorseFfynhonnell y llun, LLun Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ryan Morse ar 12 Rhagfyr 2012

Mae tribiwnlys meddygol wedi canfod methiannau ac anonestrwydd yng ngweithredoedd meddyg teulu mewn amgylchiadau arweiniodd at farwolaeth bachgen 12 oed.

Fe wnaeth Dr Joanne Rudling fethu a nodi manylion o alwad ffôn gyda mam Ryan Morse ddiwrnod cyn iddo farw o gyflwr Addisons.

Daeth i'r amlwg hefyd ei bod wedi bod yn anonest mewn datganiad i'r heddlu.

Fe wnaeth y tribiwnlys hefyd ganfod mai un o fethiannau Dr Rudling oedd ceisio osgoi beirniadaeth.

Confnodi galwad

Bu farw Ryan Morse o Flaenau Gwent diwrnod wedi i'w fam gael sgwrs dri munud ar y ffon gyda Dr Rudling ar 7 Rhagfyr 2012.

Ni wnaeth Dr Rudling wneud cofnod o'r alwad, pan ddywedodd Ms Morse fod organau cenhedlu Ryan wedi troi'n ddu.

Fe wnaeth y tribiwnlys ddweud fod Dr Rudling wedi methu a chael hanes digonol o les Ryan a'r newid yn lliw ei organau cenhedlu, methu a chynghori fod angen asesiad brys arno a methu a chyflawni ymweliad a'i gartref.

Bu farw Ryan y diwrnod wedyn, ac fe wnaeth Dr Rudling ond nodi'r alwad gyda'i fam pan gyrhaeddodd yr heddlu feddygfa Abernant yn Abertyleri fel rhan o'u hymchwiliad i'w farwolaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Joanne Rudling, yn 2016 pan gafodd ei chanfod yn ddieuog o ddynladdiad drwy esgelusder difrifol ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder

Dyna pryd wnaeth Dr Rudling roi'r manylion yn y system tra oedd yr heddlu yn disgwyl.

Roedd y nodyn yn dweud: "Dim poen nag anesmwythder, dywedodd ei fod ychydig yn well o safbwynt gwres. Cynigwyd i'w weld neu i weld meddyg gwryw ddydd Llun. Dywedodd ei fam y buasai'n ffonio."

Dywedodd Cadeirydd y tribwnlys, Jayne Wheat fod Dr Rudling wedi ymddwyn yn anonest wrth wneud datganiad i Heddlu Gwent yn Nhachwedd 2013.

Dywedodd Dr Rudling ei bod wedi gweld crynodeb o'r nodiadau oedd ei chyd feddygon wedi eu cymryd mewn galwadau blaenorol i'r feddygfa gan Ms Morse ar 7 Rhagfyr 2012.

Ond death y tribiwnlys i'r casgliad bod hyn yn anonest gan ei bod yn gwybod nad oedd ei datganiad i'r heddlu'n wir.

Fe dderbyniodd y tribiwnlys fod Dr Rudling wir yn credu nad oedd hi wedi gwneud nodyn o'r alwad gan fod ei chyfrifiadur wedi'i datgysylltu.

Cwest

Cafwyd hi'n ddieuog o gyhuddiad gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol o fethu a nodi'r alwad ar ôl y digwyddiad i gamarwain unrhyw un oedd yn adolygu record feddygol Ryan.

Clywodd y tribiwnlys hefyd ei bod hi'n "beth arferol" bod oedi mewn rhoi manylion yn y system.

Fe gafodd Dr Rudling a Dr Lindsey Thomas oedd hefyd yn gweithio yn y feddygfa eu canfod yn ddieuog o ddynladdiad drwy esgelusder difrifol mewn achos yn 2016.

Fe gafodd hefyd ei chanfod yn ddieuog o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Daeth Cwest i farwolaeth Ryan ym Medi 2017 I'r casgliad ei fod wedi marw o „achosion naturiol pan oedd cyfle i gynnal triniaeth allai fod wedi achub ei fywyd wedi' fethu" gan nad oedd wedi cael ei anfon i'r ysbyty.

Mae'r gwrandawiad yn parhau'r wythnos nesaf pan fydd y tribiwnlys yn ystyried os yw gallu Dr Rudling I barhau i weithio fel meddyg wedi'i amharu.