Sam Warburton yn ymuno â thîm hyfforddi rygbi Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyn-gapten, Sam Warburton yn ymuno â thîm hyfforddi'r garfan genedlaethol fel ymgynghorydd technegol.

Dywedodd URC hefyd mai Byron Hayward fydd hyfforddwr newydd yr amddiffyn.

Mae'r ddau yn ymuno â Stephen Jones, Jonathan Humphreys a Neil Jenkins yn nhîm hyfforddi Wayne Pivac.

Mae Hayward yn ailymuno ag URC yn dilyn cyfnod gyda'r tîm dan 20. Ers hynny mae wedi bod yn hyfforddwr amddiffyn y Scarlets.

Bydd Warbuton, wnaeth arwain ei wlad mewn mwy o gemau nag unrhyw Gymro arall, yn ymgynghorydd ar amddiffyn ac ardal y dacl yn benodol.

Dywedodd Pivac ei fod wrth ei fodd ychwanegu'r ddau at ei dîm hyfforddi: "Mae parch mawr at y ddau, sy'n wybodus ac yn brofiadol yn eu meysydd, i ychwanegu llawer iawn at y grŵp."