BBC Cymru Fyw

Achos troseddau ffrwydron i'w gynnal ym mis Ionawr

Published
image captionCafodd Mr Wadge ei arestio ar ôl i heddlu arfog gael eu galw i fferm ger Trimsaran ym mis Mehefin

Mae disgwyl i achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â ffrwydron a gwenwynau ddechrau yn y flwyddyn newydd.

Cafodd Russel Wadge, 57 oed, ei arestio ym mis Mehefin ar ôl i swyddogion gwrth-derfysgaeth archwilio Fferm Baglan ger Trimsaran.

Mae Mr Wadge yn wynebu 75 cyhuddiad dan y Ddeddf Sylweddau Ffrwydrol, y Ddeddf Gwenwynau a'r Ddeddf Arfau Cemegol.

Mae Mr Wadge yn parhau yn y ddalfa ar ôl i'r awdurdodau gael caniatâd i ymestyn y cyfnod y mae ganddyn nhw hawl i'w gadw.

Mae disgwyl i wrandawiad pellach gael ei gynnal ar 20 Rhagfyr, gydag achos o rhyw ddwy neu dair wythnos gychwyn ym mis Ionawr.

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfraith a threfn

Straeon perthnasol

  • Troseddau ffrwydron a gwenwynau: Dyn yn y llys