Cwyno am gais i gyfrannu £1 y dydd am frecwast plant

  • Cyhoeddwyd
Plant Ysgol Dewi Sant, Llanelli yn cael brecwast
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 100 o blant Ysgol Dewi Sant yn mwynhau brecwast am ddim yn yr ysgol

Mae rhieni yn Sir Gâr yn pryderu ar ôl i'r cyngor sir ofyn am gyfraniadau tuag at frecwast eu plant.

O dan bolisi presennol Llywodraeth Cymru, mae plant ysgol gynradd trwy'r wlad yn gallu hawlio brecwast am ddim.

Ond mae Cyngor Sir Gâr wedi gofyn i rieni am £1 y dydd o gyfraniad gwirfoddol tuag at frecwast eu plant.

Mae tua 100 o blant yn cael brecwast am ddim yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli, bob dydd, ac yn ôl un rhiant - Amanda Osborne-Yip - mae'n wasanaeth hanfodol ac nid yw'n deg i ofyn i rieni dalu am wasanaeth a oedd i fod am ddim.

'Cadw at eu gair'

"Dwi ddim yn credu ei fod yn deg o gwbl," meddai.

"Os ydyn nhw wedi dweud ei fod am ddim, mae rhieni'n dibynnu ar hynny, ac fe ddylen nhw gadw at eu gair.

"Ni fydd rhai rhieni'n gallu fforddio fe, ac mae'n bwysig fod plant yn cael rhywbeth iach i'w fwyta ar ddechrau'r dydd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni'n dibynnu ar y cynllun yn ôl Amanda Osborne-Yip

Dywedodd Cyngor Sir Gâr y gallai dyfodol y clybiau brecwast fod dan fygythiad os na fyddan nhw'n llwyddo i godi £50,000 y flwyddyn mewn cyfraniadau gwirfoddol.

Mae adran addysg y sir yn wynebu gorwariant o £4m yn y flwyddyn ariannol bresennol.

Dechreuwyd y cynllun clybiau brecwast yn 2004, ac ar hyn o bryd mae 96 allan o 100 o ysgolion Sir Gâr yn rhan ohono.

'Dim hawl codi ffi'

Mae pum sir arall yng Nghymru yn codi tâl am ryw elfen o'r cynllun.

Yng Ngwynedd, Sir Fynwy a Wrecsam mae'r cynghorau'n codi ffi am ofal plant rhwng awr a hanner awr cyn i'r clybiau brecwast ddechrau, ac mae ysgolion unigol yn gallu codi am yr un gwasanaeth yng Ngheredigion a Phowys.

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Mae brecwast ysgol am ddim yn union hynny - am ddim.

"Does dim hawl i'r un ysgol godi ffi ar blant a'u teuluoedd ar gyfer unrhyw elfen o'r sesiwn brecwast am ddim."