Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2019

Cyhoeddwyd

Theatr y Ffwrnes yn nhref y Sosban oedd lleoliad Gŵyl Cerdd Dant Llanelli a'r Cylch 2019 ac roedd y ffotograffydd Betsan Haf Evans yno i ddal rhai o olygfeydd y diwrnod ar ein rhan.

Gallwch weld canlyniadau a chlipiau o'r cystadlu - o ganu i ddawnsio gwerin - ar gyfrif Twitter S4C o'r ŵyl.

Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Rhydaman yn joio rhwng y cystadlu
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â chanu a chystadlu roedd cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig yn yr ŵyl hefyd
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Parti Ysgol Gyfun Gŵyr yn barod i gystadlu yn rhagbrofion y llefaru uwchradd, coleg neu agored
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Y beirniad Carys Wyn Davies yn gwrando'n astud ar barti llefaru
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Trydydd cenhedlaeth o Ddawnswyr Talog yn cefnogi eu mamau
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Un hwb olaf gan yr hyfforddwraig Delyth Mai Nicholas cyn i grŵp llefaru Merched Tawe fynd i'r rhagbrawf
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Amser cino i'r cyflwynydd Mari Grug oedd yn un o arweinwyr llwyfan yr ŵyl

Hefyd o ddiddordeb:

Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn ddiwrnod prysur i'r cyfeilyddion Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mascot stondin Menter Cwm Gwendraeth
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Paratoadau munud olaf i gystadleuwyr Ysgol Gyfun Gŵyr cyn rhagbrawf y parti dawns agored
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid gwneud yn siŵr fod pawb yn edrych ei orau!
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle prin i'r cyflwynydd Trystan Ellis-Morris wneud ychydig o siopa rhwng lincs teledu
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Moment chwerw-felys i Ann Williams (chwith) wrth i Karen Grayson-Cooper (canol) a Mavis Roberts (dde) o Ddawnswyr Tawerin dderbyn tlws dawns y gystadleuaeth am ddawns a gyfansoddwyd fel teyrnged i'w gŵr, Dai Williams
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Rachel Bidder, cyfeilydd grŵp llefaru Merched Tawe
Ffynhonnell y llun, Betsan Haf Evans
Disgrifiad o’r llun,
Golwg brenhinol iawn ar Erwan Teifi