Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2019

Theatr y Ffwrnes yn nhref y Sosban oedd lleoliad Gŵyl Cerdd Dant Llanelli a'r Cylch 2019 ac roedd y ffotograffydd Betsan Haf Evans yno i ddal rhai o olygfeydd y diwrnod ar ein rhan.

Gallwch weld canlyniadau a chlipiau o'r cystadlu - o ganu i ddawnsio gwerin - ar gyfrif Twitter S4C o'r ŵyl.

Ysgol Rhydaman yn joio rhwng y cystadlu Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Ysgol Rhydaman yn joio rhwng y cystadlu
Joio siopa yn yr Wyl Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Yn ogystal â chanu a chystadlu roedd cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig yn yr ŵyl hefyd
Parti Llefaru Ysgol Gyfun Gwyr - Rhagbrfion Wrth y Glwyd Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Parti Ysgol Gyfun Gŵyr yn barod i gystadlu yn rhagbrofion y llefaru uwchradd, coleg neu agored
Beirniad WRth y Glwyd yn gwrando'n astyd Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Y beirniad Carys Wyn Davies yn gwrando'n astud ar barti llefaru
3ydd Cenhedlaeth Talog yn cefnogi eu mamai. Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Trydydd cenhedlaeth o Ddawnswyr Talog yn cefnogi eu mamau
Delyth Mai Nicholas yn arwain grwp Llefaru Merched Tawe cyn mynd i'r rhagbrawf Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Un hwb olaf gan yr hyfforddwraig Delyth Mai Nicholas cyn i grŵp llefaru Merched Tawe fynd i'r rhagbrawf
Amser cino i'r cyflwynydd Mari Grug Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Amser cino i'r cyflwynydd Mari Grug oedd yn un o arweinwyr llwyfan yr ŵyl
line

Hefyd o ddiddordeb:

line
Cyfeilyddion yr Wyl Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Roedd yn ddiwrnod prysur i'r cyfeilyddion Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard
Mam a babi wrth stondin Menter Cwm Gwendraeth Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Mascot stondin Menter Cwm Gwendraeth
Staff ysgol Gyfun Gwyr paratoi at rhagbrwaf parti dawns agored Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Paratoadau munud olaf i gystadleuwyr Ysgol Gyfun Gŵyr cyn rhagbrawf y parti dawns agored
Staff ysgol Gyfun Gwyr paratoi at rhagbrwaf parti dawns agored Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Rhaid gwneud yn siŵr fod pawb yn edrych ei orau!
Trystan yn Cael cyfle i weld y stondinau rhwng lincs Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Cyfle prin i'r cyflwynydd Trystan Ellis-Morris wneud ychydig o siopa rhwng lincs teledu
Mavis Roberts, Karen Grayson-Cooper ac Ann Wiliams Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Moment chwerw-felys i Ann Williams (chwith) wrth i Karen Grayson-Cooper (canol) a Mavis Roberts (dde) o Ddawnswyr Tawerin dderbyn tlws dawns y gystadleuaeth am ddawns a gyfansoddwyd fel teyrnged i'w gŵr, Dai Williams
Rachel Bidder cyfeilydd grŵp llefaru merched Tawe Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Rachel Bidder, cyfeilydd grŵp llefaru Merched Tawe
Erwan Teifi Brenin y Gwerin Image copyright Betsan Haf Evans
Image caption Golwg brenhinol iawn ar Erwan Teifi

Pigion yr Ŵyl Cerdd Dant, Radio Cymru