BBC Cymru Fyw

Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2019

Published

Theatr y Ffwrnes yn nhref y Sosban oedd lleoliad Gŵyl Cerdd Dant Llanelli a'r Cylch 2019 ac roedd y ffotograffydd Betsan Haf Evans yno i ddal rhai o olygfeydd y diwrnod ar ein rhan.

Gallwch weld canlyniadau a chlipiau o'r cystadlu - o ganu i ddawnsio gwerin - ar gyfrif Twitter S4C o'r ŵyl.

image copyrightBetsan Haf Evans
image captionYsgol Rhydaman yn joio rhwng y cystadlu
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionYn ogystal â chanu a chystadlu roedd cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig yn yr ŵyl hefyd
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionParti Ysgol Gyfun Gŵyr yn barod i gystadlu yn rhagbrofion y llefaru uwchradd, coleg neu agored
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionY beirniad Carys Wyn Davies yn gwrando'n astud ar barti llefaru
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionTrydydd cenhedlaeth o Ddawnswyr Talog yn cefnogi eu mamau
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionUn hwb olaf gan yr hyfforddwraig Delyth Mai Nicholas cyn i grŵp llefaru Merched Tawe fynd i'r rhagbrawf
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionAmser cino i'r cyflwynydd Mari Grug oedd yn un o arweinwyr llwyfan yr ŵyl

Hefyd o ddiddordeb:

image copyrightBetsan Haf Evans
image captionRoedd yn ddiwrnod prysur i'r cyfeilyddion Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionMascot stondin Menter Cwm Gwendraeth
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionParatoadau munud olaf i gystadleuwyr Ysgol Gyfun Gŵyr cyn rhagbrawf y parti dawns agored
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionRhaid gwneud yn siŵr fod pawb yn edrych ei orau!
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionCyfle prin i'r cyflwynydd Trystan Ellis-Morris wneud ychydig o siopa rhwng lincs teledu
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionMoment chwerw-felys i Ann Williams (chwith) wrth i Karen Grayson-Cooper (canol) a Mavis Roberts (dde) o Ddawnswyr Tawerin dderbyn tlws dawns y gystadleuaeth am ddawns a gyfansoddwyd fel teyrnged i'w gŵr, Dai Williams
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionRachel Bidder, cyfeilydd grŵp llefaru Merched Tawe
image copyrightBetsan Haf Evans
image captionGolwg brenhinol iawn ar Erwan Teifi

Pynciau Cysylltiedig

  • Llanelli
  • Celfyddydau
  • Diwylliant Cymru
  • Cerddoriaeth