Ailgylchu dillad chwaraeon er budd pobl cymoedd y de

Dafydd Morgan
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae menter gymunedol yng nghymoedd y de, sy'n cynnig dillad chwaraeon i bobl yn rhad, wedi derbyn mwy o ddillad nag erioed o'r blaen mewn un casgliad.

Mae prosiect Play it Again Sport yn cymryd dillad ac offer chwaraeon nad yw pobl eu hangen mwyach, ac yn eu gwerthu am bris rhad - ac eleni mae nhw wedi derbyn pum mil o eitemau o ras Hanner Marathon Caerdydd.

Mae gan elusen Too Good To Waste storfeydd yn Nhreorci, Ynys-hir, Aberdâr a Thredegar, lle maen nhw'n gwerthu pob math o nwyddau ail law - o ddodrefn i eitemau trydanol, a hynny am bris rhad a fforddiadwy.

Yn eu storfeydd mae yna ofod i brosiectPlay it Again Sport sy'n cael ei redeg gan fenter gymunedol People and Work.

Yn ôl James Hall o'r prosiect mae nhw'n casglu llawer o'r dillad a'r offer o ganolfanau hamdden yn Rhondda Cynon Taf.

"Mae gan ganolfannau hamdden yn Rhondda Cynon Taf finiau dillad, ac ar ôl i rywun wneud rhywbeth yn y ganolfan mae rhai yn rhoi eu dillad yn y bocs," dywedodd.

"Wedyn 'dyn ni'n sortio fe, golchi'r dillad ac wedyn maen nhw'n cael lle yn y siop."

Eleni fe drodd trefnwyr Hanner Marathon Caerdydd, Run4Wales, at y prosiect i weld os oedden nhw'n gallu casglu rhai o'r eitemau o ddillad oedd yn cael eu gadael ar ôl wedi'r ras.

Cafodd 5,000 o eitemau eu casglu.

'Ddim yn gallu fforddio pris gwreiddiol'

Gan fod cymaint o ddillad i roi trefn arnynt, fe gafodd y prosiect help gan rai o ddisgyblion Ysgol Gyfun Treorci.

Dywedodd un disgybl, Carys, ei bod yn trefnu dillad ac yn rhoi prisiau arnyn nhw yn barod i'w gwerthu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgyblion Ysgol Gyfun Treorci wedi bod yn helpu i roi trefn ar y dillad

"Mae cynllun fel hwn yn bwysig iawn," meddai.

"'Dyn ni'n byw mewn ardal dlawd iawn, a dydy llawer o bobl yn y gymuned ddim yn gallu fforddio dillad am y pris gwreiddiol.

"Felly mae elusen fel Too Good To Waste yn gwerthu dillad yn llawer rhatach."

Bydd Play it Again Sportyn defnyddio'r arian o werthu'r dillad i gynnal gweithgareddau fydd yn addas i bobl mewn chwaraeon.