Eira'n arwain at amodau 'peryglus' ar y ffyrdd

A5 Image copyright Anthony Stockton
Image caption Mae'r A5 yng Nghapel Curig yn un o'r ffyrdd sydd wedi'u heffeithio

Mae eira wedi bod yn achosi trafferthion teithio ar draws gogledd a chanolbarth Chymru fore Sadwrn.

Ym Mhowys bu'r A458 ynghau i'r ddau gyfeiriad, gyda thraffig trwm oherwydd yr amodau rhwng Y Trallwng a Llangadfan.

Bu Bwlch yr Oernant yn Sir Ddinbych hefyd ynghau o ganlyniad i'r eira, ac roedd rhybuddion mewn lle ar gyfer yr A483 rhwng y Drenewydd ac Aberriw.

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru rybuddio bod amodau "peryglus" ar yr A470 rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy.

Image copyright BBC Weather Watchers/Jak
Image caption Eira ym Mhen-y-bont-fawr, Powys

Cafodd dwy gêm yn Uwch Gynghrair Cymru eu gohirio oherwydd y tywydd, sef Derwyddon Cefn yn erbyn Met Caerdydd a'r Seintiau Newydd yn erbyn Caerfyrddin.

Bu'n rhaid i ganolfan beicio mynydd yn Llandegla, Sir Ddinbych gau oherwydd yr amodau ar y ffyrdd o amgylch y safle.

Fe wnaeth tîm achub mynydd y bannau gynghori cerddwyr i gymryd offer a dillad addas os ydyn nhw am fynd allan i fwynhau'r eira.

Image copyright Derwyddon Cefn
Image caption Mae'r gêm rhwng Derwyddon Cefn a Met Caerdydd wedi'i chanslo oherwydd yr eira ar y Graig
Image copyright Anthony Stockton
Image caption Mae ardaloedd o Eryri dan flanced o eira

Fe wnaeth Heddlu De Cymru rybuddio gyrwyr i gymryd gofal, gan ddweud bod glaw trwm wedi achosi amodau anodd ar yr M4.

Bu trafferthion ar drenau yn y gogledd fore Sadwrn hefyd, gyda phroblemau arwyddo rhwng Deganwy a Phenmaenmawr yn golygu bod bysiau wedi bod yn rhedeg yn eu lle mewn rhai mannau.

Image copyright Chris Yapp
Image caption Yr olygfa yn Llansanffraid-ym-mechain ym Mhowys ddydd Sadwrn

Pynciau Cysylltiedig