Eira'n arwain at amodau 'peryglus' ar y ffyrdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Anthony Stockton
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r A5 yng Nghapel Curig yn un o'r ffyrdd sydd wedi'u heffeithio

Mae eira wedi bod yn achosi trafferthion teithio ar draws gogledd a chanolbarth Chymru fore Sadwrn.

Ym Mhowys bu'r A458 ynghau i'r ddau gyfeiriad, gyda thraffig trwm oherwydd yr amodau rhwng Y Trallwng a Llangadfan.

Bu Bwlch yr Oernant yn Sir Ddinbych hefyd ynghau o ganlyniad i'r eira, ac roedd rhybuddion mewn lle ar gyfer yr A483 rhwng y Drenewydd ac Aberriw.

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru rybuddio bod amodau "peryglus" ar yr A470 rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy.

Ffynhonnell y llun, BBC Weather Watchers/Jak
Disgrifiad o’r llun,
Eira ym Mhen-y-bont-fawr, Powys

Cafodd dwy gêm yn Uwch Gynghrair Cymru eu gohirio oherwydd y tywydd, sef Derwyddon Cefn yn erbyn Met Caerdydd a'r Seintiau Newydd yn erbyn Caerfyrddin.

Bu'n rhaid i ganolfan beicio mynydd yn Llandegla, Sir Ddinbych gau oherwydd yr amodau ar y ffyrdd o amgylch y safle.

Fe wnaeth tîm achub mynydd y bannau gynghori cerddwyr i gymryd offer a dillad addas os ydyn nhw am fynd allan i fwynhau'r eira.

Ffynhonnell y llun, Derwyddon Cefn
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gêm rhwng Derwyddon Cefn a Met Caerdydd wedi'i chanslo oherwydd yr eira ar y Graig
Ffynhonnell y llun, Anthony Stockton
Disgrifiad o’r llun,
Mae ardaloedd o Eryri dan flanced o eira

Fe wnaeth Heddlu De Cymru rybuddio gyrwyr i gymryd gofal, gan ddweud bod glaw trwm wedi achosi amodau anodd ar yr M4.

Bu trafferthion ar drenau yn y gogledd fore Sadwrn hefyd, gyda phroblemau arwyddo rhwng Deganwy a Phenmaenmawr yn golygu bod bysiau wedi bod yn rhedeg yn eu lle mewn rhai mannau.

Ffynhonnell y llun, Chris Yapp
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yn Llansanffraid-ym-mechain ym Mhowys ddydd Sadwrn

Pynciau Cysylltiedig