Carcharu dyn am ddynladdiad wedi dadl maes parcio

Published
image copyrightWales News Service
image captionDywedodd y barnwr wrth ddedfrydu Timothy Higgins ei fod wedi ymddwyn yn 'fyrbwyll a hurt' pan darodd Christopher Gadd

Mae dyn 22 oed o'r Coed Duon wedi cael dedfryd o bum mlynedd o garchar am ladd dyn byddar yn dilyn dadl mewn maes parcio archfarchnad.

Fe gafwyd Timothy Higgins yn euog o ddynladdiad Christopher Gadd, 48, ym Mhontllanfraith ym mis Mawrth, er ei fod yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Clywodd Llys Y Goron Caerdydd fod Higgins wedi gyrru'n fwriadol at Mr Gadd a'i daro, ar ôl gwylltio am fod car brawd Mr Gadd, Paul, yn ei atal rhag gadael man parcio yn siop Sainsburys.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd y barnwr bod ymddygiad y diffynnydd yn "fyrbwyll a hurt".

Cafodd Higgins ddedfrydau pellach o 12 mis o garchar yr un am yrru heb yswiriant, a gyrru heb drwydded - yr holl ddedfrydau i redeg ar yr un pryd.

image captionBu farw Christopher Gadd ar 4 Mawrth, funudau ar ôl cael ei daro ym maes parcio archfarchnad Sainsburys ym Mhontllanfraith

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd Paul Gadd bod "bywyd wedi newid" y diwrnod y bu farw ei frawd, a'i fod yn cael ei ddeffro gan "ôl-fflachiau" o'r hyn ddigwyddodd.

"Rwy'n ei golli gymaint," dywedodd. "Gwn i ddim a wnâi fyth ddod dros yr hyn ddigwyddodd.

"Roedd yn berson da ac yn frawd ffantastig. Rwy'n teimlo'n euog, os fyswn i heb fynd â fy mrawd am bysgod a sglodion y diwrnod hwnnw, fysa hyn byth wedi digwydd."

Ychwanegodd bod Higgins "heb dangos unrhyw edifeirwch na pharch at Christopher" a'u bod fel teulu nawr yn gobeithio am gyfiawnder.

"Mae'r tŷ'n le unig hebddo"

Dywedodd brawd arall, David Gadd mai 'Chrissy' oedd ei "ffrind gorau", a bod y ddau "yn dibynnu ar ein gilydd am bopeth".

"Roedd Chrissy a finnau'n gwneud popeth gyda'n gilydd. Mae'r tŷ'n le unig hebddo."

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees wrth y diffynnydd ei bod "yn derbyn nad oeddech chi wedi bwriadu achosi anaf", ond "dylai bod yn amlwg bod gyrru car yn y ffordd hynny yn [ei wneud] yn arf bosib".

Ychwanegodd iddi nodi bod Higgins "â phersonoliaeth anaeddfed" wrth roi tystiolaeth, cyn ychwanegu: "Ni allwn ddirnad unrhyw arwydd o edifeirwch ynghylch eich gweithredoedd."

Cafodd Higgins hefyd ei wahardd rhag gyrru am bedair blynedd a hanner a bydd yn rhaid iddo gymryd prawf estynedig er mwyn cael trwydded yrru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol