Ateb y Galw: Y cyflwynydd Aled Hughes

Cyhoeddwyd

Aled Hughes, cyflwynydd BBC Radio Cymru sy'n Ateb y Galw'r wythnos yma. Aled yw llais y bore ar yr orsaf, yn cyflwyno ei raglen o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Yr wythnos yma, mae Aled yn dringo'r Wyddfa bob diwrnod ar ôl ei raglen er mwyn codi arian i Plant Mewn Angen.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dwyn bisgid mŵ-mŵ gan Claire yn y Cylch Meithrin gan ddechrau rhyfel arweiniodd at bob un o'r plant yn beichio crïo ryw ffordd neu'i gilydd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Kylie Minogue - poster mawr o Charlene ar wal llofft.

Ffynhonnell y llun, Dave Hogan
Disgrifiad o’r llun,
Kylie yn 1990, a wnaeth ddwyn calon yr Aled Hughes ifanc

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Dwi ddim wir yn cywilyddio.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Gwylio'r ffilm Wonder efo'r plant - mi oeddan nhw'n crïo ac felly mi wnes i.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Rhegi gormod.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ynys Enlli - byd arall.

Disgrifiad o’r llun,
Fel hogyn o Lanbedrog, mae gan Ynys Enlli a Phen Llŷn le pwysig iawn yng nghalon Aled

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson ein priodas ar ynys St Lucia.

O archif Ateb y Galw:

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Penderfynol. Sarcastig. Hapus.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Un Nos Ola Leuad a The Usual Suspects.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Richard Burton - yr hellraiser Cymraeg gwreiddiol.

Ffynhonnell y llun, Evening Standard
Disgrifiad o’r llun,
Richard Burton, yr actor a'r 'hellraiser' o Bontrhydyfen

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mi oeddwn i bron iawn a boddi ym Mhorthdinllaen pan yn tua 14 oed cyn i ymwelydd fy llusgo i i'r lan.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Parti efo pawb sy'n bwysig - pwy fyddai ddim yn cael sesh ar y diwrnod hwnnw?!

Beth yw dy hoff gân a pham?

Pink Floyd - Wish You Were Here - tiwn.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Sŵp nionyn Ffrengig, sirloin wedi'i chosi ar y gril a hufen iâ fanila efo crymbl mwyar duon.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Lois - fy merch 6 a 3/4 oed. Mae'r byd yn lle cŵl iawn trwy'r llygaid yna...

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Deri Tomos

Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig