Cyfeillion Cymreig Pudsey

Mae noson Plant Mewn Angen wedi cael ei darlledu ar y teledu ers 1980.

Ddiwedd yr 80au a dechrau'r 90au, cafodd nifer o sêr Cymru fod yn rhan o fwrlwm y noson fawr a chael cyfle i gymdeithasu â Pudsey, yr arth ei hun, a channoedd o bobl a fu'n codi arian i'r ymgyrch.

Ydych chi'n eu 'nabod nhw i gyd?

Image caption Huw Llywelyn Davies, Daloni Metcalfe a Roy Noble yn 1990 - rhai yn edrych yn hapusach na'i gilydd i fod yno...!
Image caption Jamie Owen ifanc ddechrau'r 90au
Image caption Nia Roberts a Rhodri Williams yn edrych yn '90au' iawn yn 1993... trowsus neis, Rhodri...
Image caption Hywel Gwynfryn, gyda'i mullet, a Colin Jackson ddiwedd yr 80au
Image caption Ray Gravell yn cwrdd â rhai o blant Aberystwyth fu'n codi arian yn ystod ymgyrch 1992
Image caption Roy Noble ac Angharad Mair yn edrych yn cŵl yn eu sbectols 3D yn 1993
Image caption Oedd hi'n bwrw Pudseys ar Siân Lloyd yn 1992?
Image caption Mrs Mac a Meic Pierce o Pobol y Cwm yn cefnogi'r ymgyrch yn 1990
Image caption Y cyflwynwyr Sara Edwards a Roy Noble ar noson codi arian 1989
Image caption Y gantores Iris Williams a'r cyflwynydd Owen Money yn mynd i hwyliau pethau yn 1993
Image caption Jeifin a Handel Jenkins oedd yn achosi hafoc gyda llawer o Pudseys yn 1991
Image caption Beth oedd Sioned Mair yn ei 'neud wrth gyflwyno o Abertawe yn 1992?!
Image caption Ffion Dafis ifanc yn cyflwyno o Gaerdydd yn 1994
Image caption Roedd Hywel Gwynfryn ac Angharad Mair eisiau i chi godi'r ffôn yn 1985
Image caption Jeifin Jenkins a Dewi Pws (gyda'i Pudsey personol) yn bod yn ddireidus yn 1992

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig