BBC Cymru Fyw

Cyfeillion Cymreig Pudsey

Published

Mae noson Plant Mewn Angen wedi cael ei darlledu ar y teledu ers 1980.

Ddiwedd yr 80au a dechrau'r 90au, cafodd nifer o sêr Cymru fod yn rhan o fwrlwm y noson fawr a chael cyfle i gymdeithasu â Pudsey, yr arth ei hun, a channoedd o bobl a fu'n codi arian i'r ymgyrch.

Ydych chi'n eu 'nabod nhw i gyd?

image captionHuw Llywelyn Davies, Daloni Metcalfe a Roy Noble yn 1990 - rhai yn edrych yn hapusach na'i gilydd i fod yno...!
image captionJamie Owen ifanc ddechrau'r 90au
image captionNia Roberts a Rhodri Williams yn edrych yn '90au' iawn yn 1993... trowsus neis, Rhodri...
image captionHywel Gwynfryn, gyda'i mullet, a Colin Jackson ddiwedd yr 80au
image captionRay Gravell yn cwrdd â rhai o blant Aberystwyth fu'n codi arian yn ystod ymgyrch 1992
image captionRoy Noble ac Angharad Mair yn edrych yn cŵl yn eu sbectols 3D yn 1993
image captionOedd hi'n bwrw Pudseys ar Siân Lloyd yn 1992?
image captionMrs Mac a Meic Pierce o Pobol y Cwm yn cefnogi'r ymgyrch yn 1990
image captionY cyflwynwyr Sara Edwards a Roy Noble ar noson codi arian 1989
image captionY gantores Iris Williams a'r cyflwynydd Owen Money yn mynd i hwyliau pethau yn 1993
image captionJeifin a Handel Jenkins oedd yn achosi hafoc gyda llawer o Pudseys yn 1991
image captionBeth oedd Sioned Mair yn ei 'neud wrth gyflwyno o Abertawe yn 1992?!
image captionFfion Dafis ifanc yn cyflwyno o Gaerdydd yn 1994
image captionRoedd Hywel Gwynfryn ac Angharad Mair eisiau i chi godi'r ffôn yn 1985
image captionJeifin Jenkins a Dewi Pws (gyda'i Pudsey personol) yn bod yn ddireidus yn 1992

Hefyd o ddiddordeb:

  • Cwis: Plant Mewn Angen
  • Sêr ifanc y Steddfod

Pynciau Cysylltiedig

  • Diwylliant Cymru
  • Teledu