Cwis: Plant Mewn Angen

Cyhoeddwyd

Eleni, mae diwrnod Plant Mewn Angen yn cael ei gynnal Ddydd Gwener 15 Tachwedd. Cyfle i godi arian i elusennau sy'n helpu plant ledled Prydain a thu hwnt, drwy eistedd mewn bath o ffa pob, pobi cacennau blasus, neu ymgymryd â heriau gwych a gwallgo'.

Ond faint ydych chi'n ei wybod am hanes yr ymgyrch?

Hefyd o ddiddordeb: