Dyn wedi marw ar ôl tân car ar y Foryd, Caernarfon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu'n symud car oddi ar ffordd y Foryd fore Iau

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod dyn wedi marw wedi tân yn nhref Caernarfon.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i Ffordd Tros yr Aber - neu'r Foryd - ger clwb golff y dref am 07:34 fore Iau.

Fe gafodd car, oedd yn ymddangos wedi'i losgi, ei symud o'r safle yn ddiweddarach.

Cadarnhaodd yr heddlu bod dyn lleol wedi'i ganfod yn farw. Mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un heb esboniad.

Roedd swyddogion o'r Gwasanaeth Tân ac Achub hefyd yn bresennol a bu'r ffordd ynghau am bedair awr cyn ailagor toc cyn hanner dydd.

Mae teulu'r dyn wedi cael gwybod am ei farwolaeth.

Pynciau Cysylltiedig