Peilot gleider fu farw wedi dioddef trawiad ar y galon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AAIB
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth adain chwith y gleider dorri oherwydd y gwrthdrawiad gyda'r ddaear

Mae ymchwiliad i ddamwain gleider angheuol yn Eryri ym mis Mai wedi datgelu fod y peilot wedi dioddef trawiad ar y galon.

Gallai'r trawiad, yn ôl adroddiad gan Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB), fod wedi "bod yn un angheuol neu wedi taro'r peilot yn anymwybodol".

Roedd y dyn fu farw, Nigel John Howes, yn 64 oed ac yn dod o Stockport.

Yn ôl yr adroddiad roedd y gleider yn teithio o faes awyr Talgarth ym Mhowys.

Cafwyd hyd iddi i'r de o Flaenau Ffestiniog yng Ngwynedd.

Roedd y peilot yn dal yn sedd y gleider Rolladen-Schneidr LS7.

'Dim problemau iechyd'

"Roedd dwy adain yn dal ar y gleider, ond roedd yr adain chwith wedi torri oherwydd y gwrthdrawiad gyda'r ddaear," meddai'r adroddiad.

Roedd y peilot yn un profiadol, yn hyfforddwr gyda'i glwb gleidio lleol, gyda dros 3,349 awr o brofiad hedfan.

Yn ôl yr adroddiad doedd ei record feddygol ddim yn dangos unrhyw gyflwr a allai fod wedi cyfrannu at y ddamwain.

Dywedodd ei deulu nad oedd ganddo unrhyw broblemau iechyd.

Yn ôl y patholegydd fe allai'r trawiad fod wedi digwydd cyn i'r gleider syrthio i'r ddaear, ac fe allai fod wedi achosi ei farwolaeth neu ei daro'n anymwybodol.

Fe wnaeth yr archwiliad post mortem hefyd ganfod ei fod wedi dioddef nifer o anafiadau nad oedd modd eu goroesi.

Dywedodd yr adroddiad: "Mae'n bosib fod y peilot yn farw cyn i'r gleider daro'r ddaear.

"Ond mae hefyd yn bosib fod y peilot yn anymwybodol pan darodd y ddaear, a bod yr anafiadau a gafodd wedi cyfrannu at ei farwolaeth."